Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Pozycje dekretu walutowe

Jeżeli przy wprowadzaniu dekretu wybierzemy walutę inną niż złoty polski, widok wprowadzania dekretu się zmieni.

 1. Zmiana  waluty spowoduje wyświetlenie komunikatu o wyborze kursu wybranej waluty i możliwości jej zmiany.
 2. pozycje dekretu walutowe
 3. Po naciśnięciu Aktualizuj widok dekretu będzie przedstawiał się następująco:
 4. pozycje dekretu walutowe
 5. Pola Kwoty WN i MA zostały zablokowane do edycji - będą one wyliczane jako kwota w walucie przemnożona przez kurs.
 6. Pola kwota WN i MA uzupełniamy w walucie, system sam przeliczy wartość walutową na złotówkową.
 7. W Opcjach pojawiła się możliwość zmiany kursu waluty:
 8. pozycje dekretu walutowe
 9. System pilnuje aby dekret był zbilansowany w złotych.
 10. Usuwanie linii dekretu odbywa się poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku z prawej strony wersu dekretu.
 11. Możemy w jednym dokumencie umieszczać pozycje walutowe i złotowe, jednakże zalecamy aby stosować w jednym dekrecie jedną walutę - znacznie ułatwi to księgowanie.