Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Numeracje i indeksy

Ustawienia numeracji dokumentów magazynowych - w Ustawieniach użytkownika -> Numeracje i indeksy -> Numeracja dokumentów magazynowych - możemy zmienić lub dodać oznaczenia numeracji dla dokumentów magazynowych. Standardowo w systemie są dostępne serie numeracji dla wszystkich dokumentów magazynowych.

Numeracje i indeksy
 1. Dodaj numerację - podajemy następujące dane:
Numeracje i indeksy
  1. Magazyn - możemy stworzyć numerację obowiązującą tylko w ramach jednego magazynu.
  2. Rodzaj dokumentu - umożliwia nam stworzenie numeracji dla dowolnego typu dokumentów z dostępnych w systemie ale umożliwia również stworzenie serii numeracji dla wszystkich dokumentów razem.
  3. Wyrażenie to formuła wg której będzie podstawiana numeracja - tworzenie reguł opisano w rozdziale Ustawienia, Numeracje i indeksy.
  4. Checkbox aktywna oznacza, że numeracja będzie widoczna przy wystawianiu dokumentu magazynowego.
  5. Przykładowy numer jest pomocny przy tworzeniu formuły - system podpowiada nam jak będzie wyglądała tworzona seria numeracji.
 1. Opcje na liście - przycisk z prawej strony
  1. Edytuj,
  2. Usuń,
  3. Kopiuj do nowego - utworzenie nowej numeracji na podstawie obecnego wiersza, można np. stosować do zrobienia kopii numeracji na drugi magazyn.
 2. Sortowanie - numeracje będą wyświetlane przy wprowadzaniu dokumentu w kolejności, w jakiej są na liście. Aby to zmienić, wystarczy przeciągnąć za pomocą myszki wiersz wyżej (zmieni się kolejność sortowania).