Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

System wylicza automatycznie różnice kursowe wynikające z różnic pomiędzy wartościami - wartością faktury a wartością rzeczywistej zapłaty po przewalutowaniu na złotówki.

Różnice kursowe znajdują się w module Rozrachunki, w zakładce Różnice kursowe.

Widoczne w podanej zakładce różnice należy zaksięgować ręcznie.