Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

System sam wylicza różnice kursowe w rozrachunkach – dostępne są w module „Rozrachunki”. Tak wyliczone różnice należy następnie zaksięgować ręcznie.