Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Zestawienie

Zestawienie

Na zestawieniu mamy dla każdego konta jakie zostało znalezione w ustawionym zakresie:

  1. Data dokumentu.
  2. kwota WN.
  3. kwota MA.
  4. Saldo WN dokumentu narastająco.
  5. Saldo MA dokumentu narastająco.
  6. Dokument - czyli nr dokumentu.
  7. Opis - opis z dokumentu.