Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Dodatkowe pola

  1. Procedura marży - przy wyborze typu faktury faktura marża dodatkowo pojawia się pole procedura marży, które dla tego typu faktury jest obowiązkowe.


Dodatkowe pola
  1. Pole do faktury zaliczki - przy wystawianiu faktury końcowej, mamy możliwość dodania wszystkich faktur zaliczkowych dla danego kontrahenta. Na formularzu pojawi się pole Do faktury zaliczki z piktogramem “lupa”:
Dodatkowe pola

Po ustawieniu Nabywcy i kliknięciu w “lupę” pojawi się lista faktur zaliczkowych dla danego kontrahenta.

Dodatkowe pola

Możemy wybrać kilka lub jedną fakturę z listy w zależności od tego jakich faktur zaliczkowych dotyczy dana faktura końcowa.

Na formatce faktury pojawi się faktura zaliczkowa:

Dodatkowe pola Dodatkowe pola
  1. Data wywozu towaru - pole pojawia się przy wyborze typu faktury Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub Eksport towarów.

Jednocześnie pola Data obowiązku podatkowego VAT jest puste, ponieważ uzupełni się ono automatycznie jak wypełnimy pole Data wywozu towaru.

  1. Przyczyna zwolnienia z podatku - pole to zostanie pokazane jeśli wprowadzając pozycje użyjemy stawki VAT zwolniona (oznaczenie: “zw.”).
Dodatkowe pola

Poniżej pod danymi wystawcy pojawi się pole Przyczyna zwolnienia z podatku

Dodatkowe pola

To słownik, który jest domyślnie dodany przy tworzeniu konta, gdzie zawarto najczęściej używane przyczyny zwolnienia. Istnieje możliwość jego edycji i dodawania nowych pozycji można to zrobić w Ustawieniach -> Słowniki.

Kliknięcie w numer faktury zaliczkowej przenosi nas do faktury  zaliczki. Z prawej strony numer faktury zaliczkowej mamy przycisk “x”, który służy do usunięcia faktury zaliczkowej.

Dodatkowe pola