Księgowanie Przychodów z Kasy Fiskalnej

Księgowanie Przychodów z Kasy Fiskalnej

W niniejszym artykule omówimy, jak prawidłowo księgować przychody z kasy fiskalnej, jakie dokumenty są niezbędne oraz jakie zasady obowiązują w tym zakresie.

DOKUMENTY KASOWE

Poprawne księgowanie przychodów z kasy fiskalnej wymaga sporządzania zarówno dobowych, jak i miesięcznych raportów fiskalnych.

  • Raporty dobowe: Sporządza się je po zakończeniu sprzedaży każdego dnia. Prawo dopuszcza sporządzenie raportu w następnym dniu, ale przed dokonaniem pierwszej sprzedaży.
  • Raporty miesięczne: Przygotowuje się je po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca lub w następnym dniu przed pierwszą sprzedażą.

Dokumenty te należy przechowywać przez 5 lat w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem. Obejmuje to między innymi paragony, raporty sprzedaży, KPiR oraz ewidencję przychodów. Raporty fiskalne zawierają dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku VAT należnego za dany okres, uwzględniając różne stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku. Mogą być generowane przez kasy fiskalne, które mogą również tworzyć raporty niefiskalne (np. statystyki sprzedaży, raporty pracy kasjerów). Jeśli w danym dniu nie dokonano sprzedaży, nie ma obowiązku sporządzania raportu dobowego.

KSIĘGOWANIE PRZYCHODÓW W PLIKU JPK_V7

Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, podatnicy ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej muszą oznaczać raport fiskalny w pliku JPK_V7 symbolem RO. Symbol ten służy dokumentom zbiorczym wewnętrznym zawierającym informacje o sprzedaży z kas rejestrujących. Podatnicy, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej i uzyskują przychody ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, muszą stosować symbol RO w JPK_V7.

KSIĘGOWANIE PRZYCHODÓW W KPiR

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych oraz opodatkowani podatkiem liniowym mogą samodzielnie zdecydować, czy rozliczać podatek dochodowy na podstawie raportów dobowych, czy miesięcznych.

  • Raporty dobowe: Księguje się pod datą, której dotyczą.
  • Raporty miesięczne: Zapisy w KPiR dokonuje się na koniec każdego miesiąca, pomniejszając dane o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu, np. zwroty.

Przychody z kasy fiskalnej księguje się w kolumnie sprzedaż towarów i usług. Ponadto, przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencje zwrotów oraz oczywistych pomyłek.

KSIĘGOWANIE PRZYCHODÓW NA RYCZAŁCIE

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu również mają prawo zdecydować, czy chcą rozliczać się na podstawie raportów dobowych, czy miesięcznych. Muszą również prowadzić ewidencję zwrotów i oczywistych pomyłek. Ważne jest, aby poszczególne transakcje były zaksięgowane w ewidencji przychodów zgodnie z właściwą stawką ryczałtu, co jest istotne w przypadku działalności obejmującej różne stawki.

Księgowanie Przychodów z Kasy Fiskalnej

PODSUMOWANIE

Prawidłowe księgowanie przychodów z kasy fiskalnej jest kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych, przechowywanie dokumentów kasowych oraz odpowiednie oznaczanie przychodów w pliku JPK_V7 to podstawowe obowiązki każdego przedsiębiorcy posiadającego kasę fiskalną. Zachowanie dokładności i systematyczności w tych działaniach pozwala na uniknięcie problemów związanych z ewidencją przychodów oraz ułatwia prowadzenie księgowości.

Aktualności

Porady Podwyżki składek ZUS od 1 lipca 2024 roku: Co warto wiedzieć?

W lipcu 2024 roku płaca minimalna wzrosła z 4 242 zł do 4 300 zł brutto. Jest to podwyżka, która wpływa bezpośrednio na wysokość składek ZUS.

16 Lipiec 2024

Porady Składki ZUS od umów zlecenia i o dzieło w 2025 roku

Rząd pracuje nad nową ustawą w polskim systemie ubezpieczeń społecznych szykują się znaczące zmiany. Planowane reformy mają na celu pełne oskładkowanie dochodów z umów zlecenia i umów o dzieło, eliminując tzw. zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych. Czyżby to był kres dorabiania do pensji? Jakie są główne założenia projektu i jakie konsekwencje może mieć dla zarówno pracowników jak i pracodawców?

17 Czerwiec 2024