Cennik

Teraz wybierz, jak chcesz się rozliczać za program Taxomatic.

Program do rozliczeń klientów

Wybierz, ile firm chcesz obsługiwać i kup odpowiedni pakiet.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zwiększyć pakiet.

20 zł

netto / mies

Liczba firm:

 • Obsługa klientów z pełną księgowością i KPiR
 • Dysk online na dokumenty
 • Zbiorcze wysyłanie deklaracji VAT
 • Zbiorcze podpisywanie plików JPK
 • Import plików JPK_FA

Program do rozliczeń klientów PRO

W pakiecie PRO masz dodatkowe funkcje, które przyspieszą
lub zautomatyzuja pracę Twojego biura rachunkowego.

50 zł

netto / mies

Liczba firm:

 • Obsługa klientów z pełną księgowością i KPiR
 • Obsługa klientów z ryczałtem ewidencjonalnym
 • Zbiorcze podpisywanie plików JPK
 • Wysyłanie e-deklaracji i plików JPK
 • Import plików JPK_FA
 • Dysk online na dokumenty W testach
1
Wybierz z listy ile firm
chcesz obsługiwać.
2
Kliknij Kup+30 dni za darmo
i dokończ rejestrację.
3
W programie przejdź
do Zarządzania biurem i dodaj
firmę klienta.

Usługi dodatkowe

Poczta Polska online

Wysyłaj listy z biura, bez wychodzenia
na pocztę.

 • Od 3,50 zł za wysłany list.

Skanowanie faktur (OCR)

 • Od 0,49 zł za 1 rozczytaną stronę.

Raport+ KRD

Sprawdzanie kontrahenta w bazach: KNF, KRS, CEIDG i giełdach długów. Ochroń firmę przed niewypłacalnymi partnerami.

 • 19,90 zł za raport.

SMEO

Pieniądze z wystawionej faktury możesz mieć
w 15 minut.

 • Promocja: -33% niższa prowizja za faktoring.

Szkolenia księgowe

 • Szkolenie indywidualne (stacjonarne lub zdalne): 150 zł za godzinę
 • Dojazd na szkolenie do Państwa siedziby:
  80% stawki wg ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Darmowe webinary dostępne na stronie: https://taxomatic.clickmeeting.pl 1

Schematy księgowe

 • Standardowy schemat księgowy, podpięcie formuł pod rachunek wyników i bilans otwarcia: 1 200 zł netto (po opłaceniu abonamentu rocznego).
 • Indywidualny schemat księgowych, podpięcie formuł pod rachunek wyników i bilans otwarcia: 350 zł / za godzinę

Podane ceny są cenami netto.

Funkcje programu

Faktury (sprzedażowe)
 • Wystawianie 13 rodzajów faktur
 • Wystawianie korekt do faktur (w tym również faktura VAT Marźa)
 • Własne logo na fakturze
 • OCR - automatyczne rozpoznawanie zeskanowanych faktur i dodawanie ich do przychodów
 • Ustawianie rabatów procentowych
 • Automatyczne dodawanie kontrahenta do katalogu kontrahentów przy zapisie faktury
 • Ręczne dodawanie kontrahentów z poziomu faktury
 • Drukowanie duplikatu faktury
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie danego dokumentu i utworzenie na jego podstawie nowej faktury z tymi samymi parametrami
 • Wyświetlanie statusów płatności
 • Wysyłanie faktur z programu bezpośrednio na e-mail kontrahenta
 • Faktura w języku angielskim (z polskim tłumaczeniem lub bez)
 • Eksport faktur w pliku JPK_FA (JPK_FA na żądanie US)
 • Wysyłka faktury w formie papierowej Pocztą Polską
 • Tworzenie kilku serii numeracji do każdego typu faktury
 • Wyszukiwarka kontrahentów
 • Pobieranie danych z GUS po nr NIP
 • Windykacja - przypomnienie o płatności
 • Sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Sprawdzanie czy kontrahent posiada VAT UE
 • Ręczne rozliczanie płatności (tylko KPiR)
 • Automatyczne sprawdzanie czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT i w VAT UE przy wystawianiu faktury
 • Wielowymiarowe przeszukiwanie listy przychodów
 • Automatyczne księgowanie dokumentów do ksiąg rachunkowych lub do KPiR
 • Bezpośredni podgląd na dokument księgowy (tylko pełne księgi)
 • Automatyczne pokazywanie na fakturze rejestrów VAT, do których wejdzie przychód
 • Wystawianie faktur walutowych
 • Automatyczne zaciąganie kursów walut dla faktur walutowych
 • Podpowiadanie kodu PKWiU przy pozycji faktury
 • Dodawanie płatnika do faktury
 • Dodawanie odbiorcy do fakury
 • Wyliczanie VAT od brutto i od netto
 • Wybieranie sposobu płatności i definiowania dowolnych sposobów płatności na fakturze
 • Podawanie terminu płatności jako data i jako liczba dni
 • Używanie formatu daty jako dzień i jako miesiąc/rok
 • Dodawanie automatyczne towarów i usług przy zapisie faktury (opcjonalnie)
 • Ręczne dodawanie towarów i usług z poziomu faktury
Wydatki
 • Dodawanie 9 rodzaju wydatków
 • Wystawianie korekt do wszystkich rodzajów wydatków
 • Wyszukiwarka dokumentów: szczegółowe wyszukiwanie po nr nr dok. księg. i nr. dok. źr., NIP, walucie.
 • OCR - automatyczne rozpoznawanie zeskanowanych faktur i dodawanie ich do wydatków
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie faktury jako nowej na podstawie poprzedniej faktury
 • Automatyczne księgowanie do ksiąg rachunkowych (na podstawie schematów księgowych) lub do KPiR
 • Automatyczne kierowanie dokumentów do rejestr zakupów VAT
 • Automatyczne księgowanie z odliczeniem 50%,100% i bez odliczenia na pozycji dokumentu
 • Rejestracja dokumentów walutowych
 • Sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Sprawdzanie, czy kontrahent posiada VAT UE
 • Tworzenie wielu serii numeracji do 1 typu dokumentu
 • Liczenie VAT od brutto i od netto
 • Dodawanie typu wydatku według, którego księguje się w księgach rachunkowych lub w KPiR
 • Uproszczona rejestracja wydatków z 20 i 75% koszem stanowiącym koszt uzyskania przychodu (w KPiR)
 • Ręczne poprawianie wartości VAT w podsumowaniu na dokumencie
 • Dodawanie automatyczne towarów i usług przy zapisie faktury (opcjonalnie)
 • Ręczne dodawanie towarów i usług z poziomu faktury
 • Ręczne rozliczanie płatności w KPiR
 • Miejsce na wpisanie uwag w dokumencie
 • Pobieranie zestawienia dokumentów zakupu w PDF
 • Masowe księgowanie po zaznaczeniu wybranych wydatków na liście
Raporty Kasowe
 • Prowadzenie wielu kas jednocześnie
 • Prowadzenie kas walutowych
 • Sprawdzanie sald początkowych i końcowych między raportami
 • Rozbudowana konfiguracji numeracji raportów kasowych i dokumentów kasowych
 • Wydruk KP/ KW
 • Automatyczne księgowanie zdarzeń w kasie, za pomocą schematów księgowych w pełnej księgowości
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych
 • Wiele pozycji na dokumentach KP/KW
 • Wskazanie konta księgowego do dekretu (w pełnej księgowości)
Wyciągi bankowe
 • Import wyciągu bankowego z pliku MT490 oraz CSV
 • Rejestracja raportów dla kilku kont bankowych
 • Obsługa kont bankowych w PLN i w walucie
 • Automatyczne księgowanie w dekretach księgowych na wyciągu za pomocą schematów księgowych (w pełnej księgowości)
 • Automatyczne wyliczanie różnic kursowych
 • Księgowanie wyliczonych różnic kursowych poprzez schematy księgowe w pełnej księgowości
 • Generowanie pliku JPK_WB
 • Automatyczne zapamiętywanie numeru konta bankowego kontrahenta
 • Automatyczne podstawianie danych kontrahenta przy imporcie WB (rozpoznawanie po numerze rachunku bankowego)
 • Automatyczne rozliczanie rozrachunków z poziomu WB
 • Powiązanie z rozrachunkami - widoczny ich status rozliczenia z możliwością przełączenia do modułu Rozrachunków
 • Masowe księgowanie kilku wyciągów po ich zaznaczeniu na liście ( pełna księgowość)
KPiR
 • Księgowanie automatyczne przez system (z modułu Faktury, Wydatki, Środki trwałe) lub ręczne przez użytkownika (z modułu Faktury lub KPiR)
 • Ustalanie remanentu - początkowego i końcowego
 • Pobieranie KPiR i bilansu do formatu .PDF lub .XLSx
 • Pobieranie podsumowania KPiR
 • Generowanie (eksport) pliku JPK_PKPIR z programu
 • Dodawanie i zamykanie okresów obrachunkowych - danego roku lub poszczególnych miesięcy
 • Wyszukiwanie/zaczytywanie kontrahenta przy dodawaniu wpisu z istniejącej kartoteki kontrahentów
Księgowość
 • Automatyczne księgowanie dekretów księgowych (z modułu Faktury)
 • Ręczne dodawanie dekretów (zapisów) księgowych
 • Dodawanie dekretów z rejestrem VAT i rozrachunkiem
 • Rejestracja dekretów w walucie z automatycznym przeliczaniem na PLN
 • Kopiowanie istniejącego wpisu księgowego do nowego
 • Pobieranie zestawienia dokumentów księgowych do formatu PDF lub XLSx
 • Dodawanie wpisu księgowego bilansu otwarcia lub zamknięcia
 • Dodawanie pozycji dekretu na podstawie bilansu zamknięcia (bilans otwarcia)
 • Dodawanie pozycji dekretu z przeksięgowania sald i obrotów (bilans zamknięcia, polecenie księgowania)
 • Otwieranie i zamykanie okresów obrachunkowych - rocznych i miesięcznych
 • Import planów kont z poprzednich lat obrachunkowych
 • Import standardowego planu kont Taxomatic
 • Modyfikacja własna planu kont
 • Import planów kont z innych firm użytkownika
 • Pobieranie istniejącego planu kont do formatu PDF
 • Import standardowych schematów księgowych Taxomatic lub możliwość utworzenia/modyfikacji własnych
 • Pobieranie zestawienia zapisów na kontach w formacie PDF lub XLSx za dany okres
 • Zestawienie zapisów z bilansu otwarcia i/lub bilansu zamknięcia
 • Pobieranie zestawienia sald i obrotów w formacie PDF lub XLSx za dany okres
 • Salda i obroty - zestawienie z obrotami zerowymi
 • Salda i obroty - zestawienie z analitykami
 • Salda i obroty - zestawienie narastająco z BO/BZ
 • Generowanie rachunku zysków i strat
 • Pobieranie RZiS do formatu PDF lub XLSx za bieżący lub poprzedni okres - wariant porównawczy lub kalkulacyjny
 • Sprawozdanie dla jednostek mikro, małych, innych lub pożytku publicznego
 • Importy formuł sprawozdań finansowych
 • Tworzenie schematów dla RZiS
 • Pobieranie bilansu do formatu PDF lub XLSx
 • Tworzenie schematu dla Bilansu
 • Generowanie bilansu
 • Pobieranie raportu przepływów pieniężnych do PDF lub XLSx
 • Tworzenie schematów dla raportu
 • Generowanie raportu CIT za dany okres
 • Tworzenie schematu dla deklaracji CIT
Rozrachunki
 • Automatyczne rozliczanie rozrachunków z poziomu dokumentu kasowego lub wyciągu bankowego
 • Parowanie rozrachunków
 • Parowanie rozrachunków w walucie i PLN, w różnych i tych samych walutach
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych dla rozrachunków walutowych
 • Podpięcie i księgowanie różnic kursowych za pomocą schematów księgowych
 • Obsługa kompensat
 • Automatyczne księgowanie kompensat
 • Rozbudowane wyszukiwanie po numerze dokumentu, NIP i walucie
 • Możliwość pobrania zestawienia rozrachunków do formatu PDF, XLS, XLSx i CSV
 • Możliwość pobrania potwierdzenia sald, wiekowanie
Rejestry VAT
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT zakupu
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT sprzedaży
 • Zaawansowane wyszukiwanie rejestrów wg: kwoty, rejestracji sprzedaży, korekty, sprzedaży usług poza/do UE, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży odwrotne obciążenie
 • Wydruk w formatach PDF lub XLSx
Deklaracje i JPK
 • Generowanie plików JPK_VAT miesięcznych i kwartalnych
 • Generowanie zaliczek miesięcznych CIT oraz deklaracji rocznej CIT-8
 • Generowanie zaliczek PIT-ZAL i PIT-ZALL oraz deklaracji rocznych PIT 28, PIT-36, PIT36-L
 • Generowanie deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK,
 • Generowanie korekt plików JPK i deklaracji
 • Podgląd plików JPK i deklaracji
 • Wysyłka plików JPK i deklaracji bezpośrednio do Urzędu Skarbowego
 • Wydruk UPO - pobieranie i drukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dla wszystkich obsługiwanych deklaracji
 • Podpisywanie pliku JPK i deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego, ePUAP i danymi autoryzującymi
 • Pobieranie plików JPK - metadanych i w formacie .XML
 • Sprawdzanie statusów wysłanego pliku JPK i/lub deklaracji - nowy, wysłany, zatwierdzony itp.
 • Sprawdzanie poprawności sporządzonej deklaracji wg szablonu pliku xsd z Ministerstwa Finansów - opcja walidacji wg schematu
 • Generowanie zaliczki na podatek dochodowy
 • Wprowadzanie i naliczanie składek ZUS dla właściciela działalności gospodarczej wraz z możliwością eksportu do ZUS
Środki trwałe
 • Dodawanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie amortyzacji metodą liniowa, degresywną i jednorazową
 • Wykonywanie następujących operacji na środku trwałym: przyjęcie, ulepszenie, odłączenie i dołączenie części składowej, sprzedaż, likwidacja, zmiana parametrów amortyzacji
 • Naliczanie amortyzacji podatkowej i niepodatkowej
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie podobnych dokumentów
 • Generowanie planu amortyzacji
 • Drukowanie: karty środka, planu amortyzacji, wszystkich dokumentów dotyczących operacji na ŚT
 • Rejestracja wyposażenia w kartotece wyposażenia
 • Seria numeracji - wiele numeracji do 1 typu dokumentu.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów ŚT i WNiP - w pełnej księgowości za pomocą schematów księgowych
 • Automatyczna rejestracja zdarzeń w KPiR dla wybranych dokumentów, generujących koszty.
Magazyn
 • Podgląd stanów magazynowych - rejestracja wszystkich zdarzeń magazynowych
 • Pobieranie zestawienia stanów magazynowych za dany okres - widoczne (niewidoczne) stany zerowe
 • Dodawanie dokumentów magazynowych
 • Przyjęcia towaru: PZ, PW, BO, MM+, I+
 • Wydania towaru: WZ, RW, BO, MM-, I-
 • Obsługa wielu magazynów
 • Historia operacji na danym towarze na jednym lub na wielu magazynach
 • Seria numeracji - wiele numeracji do 1 typu dokumentu
 • Automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych w pełnej księgowości
 • Wyszukiwanie towarów po numerze
 • Operacje na grupie dokumentów
Kontrahenci
 • Dodawanie, edycja, podgląd kontrahenta
 • Pobieranie danych kontrahenta z GUS
 • Import kontrahentów z innego programu
 • Wystawianie faktur dla kontrahenta
 • Dodawanie osoby kontaktowej na karcie kontrahenta
 • Dodawanie kont bankowych kontrahenta
 • Zaznaczanie firmy powiązanej z danym kontrahentem
 • Kopiowanie istniejącego kontrahenta do nowego
 • Sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT oraz sprawdzenie w VIES
 • Sprawdzenie wypłacalności kontrahenta poprzez wygenerowanie Raportu+
 • Weryfikacja na Białej Liście
 • Pobranie rachunków z Białej Listy
 • Podgląd historii weryfikacji
Towary i usługi
 • Dodawanie towaru, usługi lub produktu
 • Cena netto/brutto zakupu i sprzedaży
 • Wybór odliczenia VAT - 50%, 100%, proporcja bazowa, proporcja bazowa + 50% i bez odliczenia
 • Wystawianie faktury (również dla masowo zaznaczonych towarów)
 • Kopiuj do nowego
 • Wyszukiwarka
 • Lista towarów i usług do pobrania w PDF
Pracownicy
 • Dodawanie pracownika
 • Wprowadzanie indywidualnego indeksu pracownika
 • Powielanie pracownika
 • Kartoteka pracownika
 • Wyszukiwarka pracowników
 • Pobranie zestawienia pracowników do formatu PDF lub XLS
Poczta Polska
 • Wysyłka załączonego dokumentu w formie papierowej - list wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Wysyłka faktury z poziomu listy faktur
 • Wysłanie listu: zwykłego, poleconego, priorytetowego, za potwierdzeniem odbioru
 • Drukowanie listu przez Pocztę Polską do wyboru: w kolorze, czarnobiałe, jednostronne i dwustronne
 • Sprawdzanie statusu wysłanego listu: doręczenie, błąd
 • Archiwum wysłanych listów
Skanowanie faktur
 • Rozczytywanie wielu rodzajów faktur
 • Wybieranie rodzaju wprowadzanego dokumentu do programu - przychód lub wydatek
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonego dokumentu skanowanego
 • Śledzenie statusu wprowadzonego dokumentu: nowy, w trakcie, zapisany, rozpoznany
 • Archiwum wprowadzonych dokumentów zeskanowanych
 • Podgląd wprowadzonych dokumentów
 • Dzielenie dokumentów / dwustronnie
 • Obracanie dokumentów
 • Wyszukiwarka faktur
Raporty
 • Generowanie raportów miesięcznych: KPiR, raport kasowy, rejestr sprzedaży/ zakupu VAT,
 • Generowanie raportów księgowych: przepływy pieniężne, RZiS, Bilans, Salda i obroty, CIT
 • Generowanie zestawień różnego rodzaju: faktur sprzedażowych lub zakupowych, zestawień dokumentów kasowych, rozrachunków, środków trwałych, stanów magazynowych,
 • Prognoza przychodów i kosztów oraz podatku dochodowego i podatku VAT
 • Wydruk w formatach PDF, XLS, XLSx i CSV
Panel główny
 • Prognoza przychodów, kosztów, podatku dochodowego i podatku VAT na dany miesiąc i rok
 • Przełączanie firm bez wylogowywania się
 • Dodawanie kolejnych firm do konta głównego
 • Możliwość zgłaszania raportów błędów bezpośrednio do działu IT (śledzenie statusu zgłoszenia i odpowiedzi w module System > Moje zgłoszenia)
 • Szybkie skróty przejścia do modułów tzw. kafelki (np. Faktury, Księgowość)
 • Ogólna wyszukiwarka dokumentów
 • Przyciski do wykonania szybkiej czynności - wystaw fakturę, sprawdź kontrahenta
 • Skróty: wystaw fakturę, dodaj wydatek, dodaj kontrahenta, dodaj produkt
 • Podgląd na ostatnio wprowadzone dokumenty np. wydatki
 • Opcja szybkiego załączenia pliku do skanowania (OCR)
Zarządzanie biurem rachunkowym
 • Wybór modelu współpracy: obsługa istniejących firm w Taxomatic (za darmo dla biura, płaci klient) oraz pakiet biura księgowego, w ramach którego zakłada się i obsługuje dowolną liczbę firm (w cenie jednego pakietu BR)
 • Dodatkowe widżety (kafelki skrótów) w panelu głównym
 • Moduł do zarządzania firmami i użytkownikami
 • Możliwość zaproszenia nowych użytkowników do całego konta Biura Rachunkowego lub tylko wybranej firmy lub kilku firm
 • Dodawanie firm do konta i ustalanie dla nich rodzaju prowadzonej księgowości
 • Moduł do zarządzania dokumentacją klientów (dostępny tylko w pakiecie BR premium)
 • Wysyłanie e-mail do klientów - z rozliczeniem ZUS, listą płac, rozliczeniem podatków, wysłanie faktury za wskazane usługi
Ustawienia użytkownika
 • Dane konta - możliwość zmiany danych zalogowanego lub usunięcia konta, zmiana hasła
 • Ustawienia użytkownika - domyślne ustawienia na dokumentach (np. wyświetlanie domyślnie miejsca wystawienia na fakturach)
 • Dane właściciela - osobowe i ustawienia do naliczania ZUS
 • Dane firmy - podstawowe dane firmy i rachunki bankowe, możliwośc usunięcia wybranej firmy
 • Ustawienia firmy - ustawienia podatków, ZUS, okresu deklaracji itp.
 • Automatyczna windykacja - ustawienia szablonów powiadomień o zaleganiu wysyłanych ręcznie i automatycznie
 • Słowniki - dodawanie lub modyfikowanie słowników dostępnych w systemie
 • Numeracje i indeksy - elastyczny system definiowania numeracji dokumentów ze wszystkich modułów
 • Schematy księgowe - rozbudowane narzędzie do definiowania schematów księgowych lub zaimportowania gotowych domyślnych schematów z Taxomatic
 • Użytkownicy - zarządzanie użytkownikami danej firmy
 • Import danych -  schematów księgowych z innych firm, formuł sprawozdań finansowych, słowników z innych firm, dokumentów przychodowych, kontrahentów oraz towarów i usług
 • Punkty - zakup i rozliczenie punktów do zapłaty za usługi dodatkowe w systemie (np. Skanowanie OCR, Raport+, Poczta Polska)
 • Pakiety - zakup i przedłużanie pakietów do obsługi programu, zwiększenie limitu użytkowników, zmiana rodzaju pakietu
 • Płatności - zestawienie płatności, pobierania faktur, podpięcie karty do płatności one-click