Cennik

Teraz wybierz, jak chcesz się rozliczać za program Taxomatic.

Program do rozliczeń klientów

Wybierz, ile firm chcesz obsługiwać i kup odpowiedni pakiet.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zwiększyć pakiet.

20 zł

netto / mies

Liczba firm:

 • Obsługa klientów z pełną księgowością i KPiR
 • Dysk online na dokumenty
 • Zbiorcze wysyłanie deklaracji VAT
 • Zbiorcze podpisywanie plików JPK
 • Import plików JPK_FA

Program do rozliczeń klientów PRO

W pakiecie PRO masz dodatkowe funkcje, które przyspieszą
lub zautomatyzuja pracę Twojego biura rachunkowego.

50 zł

netto / mies

Liczba firm:

 • Obsługa klientów z pełną księgowością i KPiR
 • Obsługa klientów z ryczałtem ewidencjonalnym
 • Zbiorcze podpisywanie plików JPK
 • Wysyłanie e-deklaracji i plików JPK
 • Import plików JPK_FA
 • Dysk online na dokumenty W testach
1
Wybierz z listy ile firm
chcesz obsługiwać.
2
Kliknij Kup+30 dni za darmo
i dokończ rejestrację.
3
W programie przejdź
do Zarządzania biurem i dodaj
firmę klienta.

Usługi dodatkowe

Poczta Polska online

Wysyłaj listy z biura, bez wychodzenia
na pocztę.

 • Od 3,50 zł za wysłany list.

Skanowanie faktur (OCR)

 • Od 0,29 zł za 1 rozczytaną stronę.

Raport+ KRD

Sprawdzanie kontrahenta w bazach: KNF, KRS, CEIDG i giełdach długów. Ochroń firmę przed niewypłacalnymi partnerami.

 • 19,90 zł za raport.

SMEO

Pieniądze z wystawionej faktury możesz mieć
w 15 minut.

 • Promocja: -33% niższa prowizja za faktoring.

Szkolenia księgowe

 • Szkolenie indywidualne (stacjonarne lub zdalne): 150 zł za godzinę
 • Dojazd na szkolenie do Państwa siedziby:
  80% stawki wg ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Darmowe webinary dostępne na stronie: https://taxomatic.clickmeeting.pl 1

Schematy księgowe

 • Standardowy schemat księgowy, podpięcie formuł pod rachunek wyników i bilans otwarcia: 1 200 zł netto (po opłaceniu abonamentu rocznego).
 • Indywidualny schemat księgowych, podpięcie formuł pod rachunek wyników i bilans otwarcia: 350 zł / za godzinę

Podane ceny są cenami netto.

Funkcje programu

Przychody
 • Wystawianie 13 rodzajów faktur
 • Własne logo na fakturze
 • OCR - automatyczne rozpoznawanie zeskanowanych faktur i dodawanie ich do przychodów
 • Ustawianie rabatów procentowych
 • Automatyczne dodawanie kontrahenta do katalogu kontrahentów przy zapisie faktury
 • Ręczne dodawanie kontrahentów z poziomu faktury
 • Drukowanie duplikatu faktury
 • Wystawianie korekty faktury
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie danego dokumentu i utworzenie na jego podstawie nowej faktury z tymi samymi parametrami
 • Wyświetlanie statusów płatności
 • Wysyłanie faktur z programu bezpośrednio na e-mail kontrahenta
 • Faktura w języku angielskim (z polskim tłumaczeniem lub bez)
 • Eksport faktur w pliku JPK_FA (JPK_FA na żądanie US)
 • Wysyłka faktury w formie papierowej Pocztą Polską
 • Tworzenie kilku serii numeracji do każdego typu faktury
 • Wyszukiwarka kontrahentów
 • Pobieranie danych z GUS po nr NIP
 • Windykacja - przypomnienie o płatności
 • Sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Sprawdzanie czy kontrahent posiada VAT UE
 • Ręczne rozliczanie płatności (tylko KPiR)
 • Automatyczne sprawdzanie czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT i w VAT UE przy wystawianiu faktury
 • Wielowymiarowe przeszukiwanie listy przychodów
 • Automatyczne księgowanie dokumentów do ksiąg rachunkowych lub do KPiR
 • Bezpośredni podgląd na dokument księgowy (tylko pełne księgi)
 • Automatyczne pokazywanie na fakturze rejestrów VAT, do których wejdzie przychód
 • Wystawianie faktur walutowych
 • Automatyczne zaciąganie kursów walut dla faktur walutowych
 • Podpowiadanie kodu PKWiU przy pozycji faktury
 • Dodawanie płatnika do faktury
 • Dodawanie odbiorcy do fakury
 • Wyliczanie VAT od brutto i od netto
 • Wybieranie sposobu płatności i definiowania dowolnych sposobów płatności na fakturze
 • Podawanie terminu płatności jako data i jako liczba dni
 • Używanie formatu daty jako dzień i jako miesiąc/rok
 • Dodawanie automatyczne towarów i usług przy zapisie faktury (opcjonalnie)
 • Ręczne dodawanie towarów i usług z poziomu faktury
Wydatki
 • Dodawanie 9 rodzaju wydatków
 • Rejestracja korekt
 • Wyszukiwarka dokumentów: szczegółowe wyszukiwanie po nr nr dok. księg. i nr. dok. źr., NIP, walucie.
 • OCR - automatyczne rozpoznawanie zeskanowanych faktur i dodawanie ich do wydatków
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie faktury jako nowej na podstawie poprzedniej faktury
 • Automatyczne księgowanie do ksiąg rachunkowych (na podstawie schematów księgowych) lub do KPiR
 • Automatyczne kierowanie dokumentów do rejestr zakupów VAT
 • Automatyczne księgowanie z odliczeniem 50%,100% i bez odliczenia na pozycji dokumentu
 • Podgląd na rejestry VAT do jakich wszedł dany dokument
 • Rejestracja dokumentów walutowych
 • Sprawdzanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Sprawdzanie czy kontrahent posiada VAT UE
 • Automatyczne sprawdzanie czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT i w VAT UE przy rejestracji faktury w zależności od typu faktury
 • Tworzenie wielu serii numeracji do 1 typu dokumentu
 • Liczenie VAT od brutto i od netto
 • Dodawanie typu wydatku według, którego księguje się w księgach rachunkowych lub w KPiR
 • Uproszczona rejestracja wydatków z 20 i 75% koszem stanowiącym koszt uzyskania przychodu (w KPiR)
 • Ręczne poprawianie wartości VAT w podsumowaniu na dokumencie
 • Dodawanie automatyczne towarów i usług przy zapisie faktury (opcjonalnie)
 • Ręczne dodawanie towarów i usług z poziomu faktury
 • Ręczne rozliczanie płatności w KPiR
 • Miejsce na wpisanie uwag w dokumencie
Raporty Kasowe
 • Prowadzenie wielu kas jednocześnie
 • Prowadzenie kas walutowych
 • Sprawdzanie sald początkowych i końcowych między raportami
 • Rozbudowana konfiguracji numeracji raportów kasowych i dokumentów kasowych
 • Wydruk KP/KW
 • Automatyczne księgowanie zdarzeń w kasie za pomocą schematów księgowych w pełnej księgowości
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych
 • Wiele pozycji na dokumentach KP/KW
 • Wskazanie konta księgowego do dekretu (w pełnej księgowości)
Wyciągi bankowe
 • Rejestracja raportów dla kilku kont bankowych
 • Obsługa kont bankowych w PLN i w walucie
 • Import wyciągów bankowych z pliku MT-940
 • Automatyczne księgowanie w dekretach księgowych na wyciągu za pomocą schematów księgowych (w pełnej księgowości)
 • Automatyczne wyliczanie różnic kursowych
 • Księgowanie wyliczonych różnic kursowych poprzez schematy księgowe w pełnej księgowości
 • Generowanie pliku JPK_WB
 • Automatyczne zapamiętywanie numeru konta bankowego kontrahenta
 • Automatyczne podstawianie danych kontrahenta przy imporcie WB (rozpoznawanie po numerze rachunku bankowego)
KPiR
 • Dodawanie wpisów bezpośrenio do KPiR
 • Ustalanie remanentu
 • Wydruk KPiR i bilansu
 • Wydruk podsumowania KPiR
 • Generowanie pliku JPK_PKPIR
 • Filtrowanie okresu obrachunkowego np. po dacie
 • Automatyczna rejestracja zdarzeń z modułów: przychody, wydatki, środki trwałe
Księgowość
 • Dodawanie dekretów (zapisów) księgowych
 • Dodawanie dekretów z rejestrem VAT i rozrachunkiem
 • Rejestracja dekretów w walucie z automatycznym przeliczaniem na PLN
 • Kopiuj do nowego
 • Ręczne wprowadzanie planu kont
 • Import planów kont od innych spółek w grupie
 • Import planów kont z poprzednich lat obrachunkowych
 • Import planów kont ze zdefiniowanych szablonów
 • Zestawienie zapisów na kontach w wielowymiarowym filtrowaniem
 • Salda i obroty - zestawienie z obrotami zerowymi
 • Salda i obroty - zestawienie z analitykami
 • Salda i obroty - zestawienie narastająco z BO
 • Generowanie rachunku zysków i strat
 • Generowanie bilansu
 • Dodawanie okresów obrachunkowych
 • Zarządzanie okresami obrachunkowymi (zamykanie miesięcy)
 • Zamykanie okresów obrachunkowych (lata)
Rozrachunki
 • Parowanie rozrachunków
 • Parowanie rozrachunków w walucie i PLN, w różnych i tych samych walutach
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych dla rozrachunków walutowych
 • Podpięcie i księgowanie różnic kursowych za pomocą schematów ksiegowych
 • Obsługa kompensat
 • Automatyczne księgowanie kompensat
 • Rozbudowany wyszukiwanie po nr dok., NIP i walucie
 • Zestawienie rozrachunków
Rejestry VAT
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT zakupu
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT sprzedaży
 • Zaawansowane wyszukiwanie rejestrów wg: kworty, rejestracji sprzedaży, korekty, sprzedaży usług poza/do UE, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży odwrotne obciążenie
 • Wydruk w formatach XLS, XLSX, PDF, CSV
Deklaracje i JPK
 • Generowanie pliku JPK_VAT oraz korekty pliku JPK_VAT
 • Podpisywanie pliku JPK za pomocą podpisu kwalifikowanego, ePUAP
 • Wysyłka JPK_VAT na bramki Ministerstwa Finansów
 • Wyszukiwarka plików JPK
 • Podgląd pliku JPK
 • Pobieranie metadanych danego JPK
 • Pobieranie XML danego JPK
 • Sprawdzanie statusów wysłanego pliku, pobieranie i drukowani UPO
 • Generowanie i wysyłka deklaracji VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK, miesięcznie lub kwartalnie
 • Generowanie i wysyłka deklaracji CIT-8
 • Wyszukiwarka deklaracji VAT po statusie: nowy, podpisany, odrzucony
 • Podgląd deklaracji VAT
 • Drukowanie deklaracji
 • Pobieranie i drukowanie UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dla wszystkich obsługiwanych deklaracji
 • Sprawdzanie poprawności sporządzonej deklaracji wg szablonu pliku xsd z Ministerstwa Finansów
 • Generowanie zaliczki na podatek dochodowy (tylko KPiR)
 • Wyszukiwarka zaliczek na podatek dochodowy
 • Podgląd i wydruk zaliczek na podatek dochodowy
 • Metoda wyliczania zaliczki: wg skali podatkowej, liniowa, kwartalnie lub miesięcznie
 • Wprowadzanie i naliczanie składek ZUS dla włściciela działalności gospodarczej (tylko KPiR)
Środki trwałe
 • Dodawanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Naliczanie amortyzacji metodą liniowa, degresywną i jednorazową
 • Wykonywanie następujących operacji na środku trwałym: przyjęcie, ulepszenie, odłączenie i dołączenie części składowej, sprzedaż, likwidacja, zmiana parametrów amortyzacji
 • Naliczanie amortyzacji podatkowej i niepodatkowej
 • Kopiuj do nowego - kopiowanie podobnych dokumentów
 • Generowanie planu amortyzacji
 • Drukowanie: karty środka, planu amortyzacji, wszystkich dokumentów dotyczących operacji na ŚT
 • Rejestracja wyposażenia w kartotece wyposażenia
 • Seria numeracji - wiele numeracji do 1 typu dokumentu.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów ŚT i WNiP - w pełnej księgowości za pomocą schematów księgowych
 • Automatyczna rejestracja zdarzeń w KPiR dla wybranych dokumentów, generujących koszty.
Magazyn
 • Rejestracja wszystkich zdarzeń magazynowych
 • Obsługa wielu magazynów
 • Przyjęcia towaru: PZ, PW, BO, MM+, I+
 • Wydania towaru: WZ, RW, BO, MM-, I-
 • Podgląd na stany magazynowe w jednym lub wielu magazynach
 • Wyszukiwanie dokumentów po: dacie wystawienia, odbiorcy, dostawcy
 • Historia operacji na danym towarze na jednym lub na wielu magazynach
 • Seria numeracji - wiele numeracji do 1 typu dokumentu
 • Automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych w pełnej księgowości
 • Wyszukiwanie towarów po numerze
 • Pobieranie listy dokumentów magazynowych wydruk w XLS, XLSX, PDF, CSV
 • Operacje na grupie dokumentów
 • Wyświetlanie stanów magazynowych na dzień
Kontrahenci
 • Dodawanie kontrahenta
 • Wystawianie faktur na kontrahenta
 • Kopiuj do nowego
 • Nadawanie numeru kontrahentowi
 • Dodawanie osoby kontaktowej na karcie kontrahenta
 • Zaznaczanie firmy powiązanej z danym kontrahentem
 • Sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT, sprawdzenie w VIES
Towary i usługi
 • Dodawanie towaru
 • Dodawanie usługi
 • Wystawianie faktury
 • Kopiuj do nowego
 • Wyszukiwarka
 • Lista towarów i usług do pobrania w PDF
 • Dodatkowe funkcje
Pracownicy
 • Dodawanie pracownika
 • Wprowadzanie indywidualnego indeksu pracownika
 • Kartoteka pracownika
 • Wyszukiwarka pracowników
Poczta Polska
 • Wysyłka dowolnego listu w formie załacznika
 • Wysyłka faktury z poziomu listy faktur
 • Wysłanie listu: zwykłego, poleconego, priorytetowego, za potwierdzeniem odbioru
 • Drukowanie listu w kolorze, czarnobiałe, jednostronne i dwustronne
 • Sprawdzanie statusu wysłanego listu: doręczenie, błąd
 • Archiwum wysłanych listów
Skanowanie faktur
 • Rozczytywanie wielu rodzajów faktur
 • Sprawdzanie poprawności wprowadzonej faktury
 • Sprawdzanie statusu wprowadzonej faktury: nowy, zapisany, rozpoznany
 • Ręczne zatwierdzanie faktury np. przez księgowego
 • Archiwum wprowadzonych faktur
 • Dzielenie i obracanie dokumentów
 • Wyszukiwarka faktur
Raporty
 • Generowanie raportów miesięcznych: KPiR, zobowiązania, należności
 • Generowanie raportów sumarycznych: KPiR, zobowiązania, należności
 • Raport kilku spółek
 • Prognoza podatku dochodowego i VAT
 • Analiza spółek na wykresie
 • Wydruk w PDF, XLS, XLSX, CSV
Panel
 • Prognoza podatku VAT i dochodowego
 • Przełączanie firm bez wylogowywania się
 • Szybkie skróty: wystawianie faktur, dodawanie produktów i kontrahentów
 • Podgląd na ostatnio wprowadzone dokumenty np. wydatki
Zarządzanie biurem rachunkowym
 • Wybór modelu współpracy: obsługa istniejących firm w Taxomatic (za darmo dla biura, płaci klient) oraz pakiet biura księgowego, w ramach którego zakłada się i obsługuje dowolną liczbę firm
 • Moduł do zarządzania firmami i użytkownikami
 • Dodatkowe widgety w panelu głównym
 • Widget - statystyka dokumentów - ile dokumentów w danym okresie wprowadzone zostało na daną firmę
 • Widget - lista obsługiwanych firm - statystyki do firm w poszczególnych pakietach, liczba dokumentów łącznie, data ostatniego logowania
 • Widget - wysyłanie deklaracji - sumaryczny postęp prac nad deklaracjami i plikami JPK wg statusów
Ustawienia użytkownika
 • Dane konta - możliwość zmiany danych zalogowanego
 • Ustawienia użytkownika, domyślne ustawienia na dokumentach dla danego użytkownika
 • Dane właściela - osobowe i ustawienia do naliczania ZUS właściciela (w działalności gospodarcze
 • Dane firmy - podstawowe dane firmy i rachunki bankowe
 • Ustawienia firmy - ustawienia podatków, ZUS, okresu deklaracji itp.
 • Automatyczna windykacja - ustawienia szablonów powiadomień o zaleganiu wysyłanych ręcznie i automatycznie
 • Słowniki - dodawanie lub modyfikowanie słowników dostępnych w systemie
 • Numeracje i indeksy - elastyczny system definiowania numeracji dokumentów ze wszystkich modułów
 • Schematy księgowe - rozbudowane narzedzie do definiowania schematów księgowych
 • Użytkownicy - zarządzanie uzytkownikami danej firmy (nie będących w pakiecie biura rachunkowego)
 • Import danych - dotyczących kontrahentów, towarów i usług w szablonie XLSX
 • Punkty - zakup i rozliczenie punktów do zapłaty za usługi dodatkowe w systemie
 • Pakiety - zakup i przedłużanie pakietów do obsługi programu
 • Płatności - zestawienie płatności, pobierania faktur, podpięcie karty do płatniości one-click