Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Wystawianie faktury korygującej

Możliwość wystawienia faktury korygującej jest dostępna dla wszystkich typów faktur z wyjątkiem proformy i dokumentu wewnętrznego.

Fakturę korygującą możemy wystawić na trzy sposoby:

 1. Naciskając przycisk "Wystaw fakturę", a następnie w nowym oknie wyboru rodzaju dokumentu, zaznaczając kwadrat "Korekta". I wybrać korygowaną fakturę z listy faktur - wtedy wszystkie pola zostaną uzupełnione danymi faktury korygowanej.

 1. Z menu z Listy faktur wybierając opcję Wystaw korektę:Wystawianie faktury korygującej

  Wtedy system wypełni formatkę faktury korygującej danymi faktury korygowanej.

 1. Z poziomu Podglądu faktury, na dole podglądu, wybierając Wystaw korektę.
Wystawianie faktury korygującej

  System wypełni dane faktury korekty danymi faktury korygowanej.


  Wystawianie faktury korygującej jest podobne do wystawiania zwykłej faktury, różni się podaniem w nagłówku numeru faktury korygowanej oraz wypełnieniem pól korygowanych w pozycjach faktury.

  Pozycje faktury korygowanej
Wystawianie faktury korygującej

Opisy

 1. W wierszu Przed korektą mamy wartość domyślną faktury.
 2. W wierszu Po korekcie system podpowiada to samo co w wierszu nr. 1, ale możemy to zmienić i skorygować. W tym wierszu mają być wpisane prawidłowe wartości jakie powinny były się znaleźć na fakturze.
 3. Różnica - to wiersz różnicy w wartościach pomiędzy wierszami.

Wartości

Wystawianie faktury korygującej

Możemy korygować dowolne wartości - system wyliczy różnicę pomiędzy korygowanymi wartościami.

Jeżeli nie chcemy na fakturze korygującej prezentować pozycji faktury, które nie uległy zmianie, możemy je usunąć za pomocą czerwonego przycisku “x” po prawej stronie wiersza.

Wystawianie faktury korygującej

Wystawianie faktury korygującej

Jak wystawić fakturę korygującą?