Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Książka pozycje

W pozycjach KPiR mamy cztery sekcje:

  1. Nagłówek tabeli,
  2. Podsumowanie,
  3. Pozycje tabeli,
  4. Podsumowanie tabeli.