Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Pozycje dekretu walutowe

Jeżeli przy wprowadzaniu dekretu wybierzemy walutę inną niż złoty polski, widok wprowadzania dekretu się zmieni.

  1. Zmiana  waluty spowoduje wyświetlenie komunikatu o wyborze kursu wybranej waluty i możliwości jej zmiany.
Pozycje dekretu walutowe
  1. Po naciśnięciu Aktualizuj widok dekretu będzie przedstawiał się następująco:
Pozycje dekretu walutowe
  1. Pola Kwoty WN i MA zostały zablokowane do edycji - będą one wyliczane jako kwota w walucie przemnożona przez kurs.
  2. Pola kwota WN i MA uzupełniamy w walucie, system sam przeliczy wartość walutową na złotówkową.
  3. W Opcjach pojawiła się możliwość zmiany kursu waluty:
Pozycje dekretu walutowe
  1. System pilnuje aby dekret był zbilansowany w złotych.
  2. Usuwanie linii dekretu odbywa się poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku z prawej strony wersu dekretu.
  3. Możemy w jednym dokumencie umieszczać pozycje walutowe i złotowe, jednakże zalecamy aby stosować w jednym dekrecie jedną walutę - znacznie ułatwi to księgowanie.