Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Pozycje dokumentu magazynowego

Dla dokumentów rozchodu z magazynów:

Pozycje dokumentu magazynowego

Dla dokumentów wprowadzających na magazyn:

Pozycje dokumentu magazynowego

Opis pól

 1. Indeks - numer towaru:
  1. w polu tym możemy wyszukiwać towar po numerze (jeżeli zaczniemy pisać to system wyświetli nam wszystkie pasujące indeksy),
Pozycje dokumentu magazynowego
 1. możemy również wpisać numer ręcznie,
 2. możemy wybrać symbol “lupy” po prawej stronie pola co wyświetli listę towarów, z której możemy poprzez kliknięcie wybrać towar, wyszukać go na liście przez wyszukiwarkę lub dodać nowy towar.
Pozycje dokumentu magazynowego
 1. Nazwa - nazwa towaru - analogicznie jak opisany wyżej indeks:
  1. dodajemy poprzez rozpoczęcie pisania (system podpowiada nazwę),
  2. dodajemy ręcznie,
  3. wywołujemy listę towarów i tam wybieramy odpowiedni towar lub produkt.
 2. Typ:
  1. albo ręcznie wybieramy typ: towar lub produkt,
  2. albo system uzupełni nam typ na podstawie katalogu towarów.
 3. J.m. (jednostka miary) - słownik można edytować w Ustawienia użytkownika -> Słowniki -> Jednostki miary.
 4. Ilość - ilość towaru - można podać do 4 miejsc po przecinku.
 5. Cena netto - tylko w przypadku dokumentów magazynowych przyjmujących na magazyn.

Dodaj pozycję - możliwość dodania kolejnej pozycji

Pozycje dokumentu magazynowego

Po dodaniu pozycji z prawej strony pojawił się przycisk (x) umożliwiający usunięcie wiersza.