Dla właścicieli firm

Widok główny

Tematy pomocy

Prognoza wyników

Prognoza wyników i podatków

W Taxomatic mamy podgląd na wysokość przychodu, kosztów oraz prognozę podatku dochodowego i VAT. Nie musimy czekać na informację od księgowego na koniec miesiąca - na bieżąco wiemy, jak wysoki podatek powinniśmy zapłacić. Uwaga: powyższe wartości nie stanowią podstawy do zapłaty podatku, a są jedynie szacunkowymi wartościami! Podstawę do zapłaty podatku stanowią wartości z deklaracji lub zaliczki na podatek.

Te informacje znajdują się w górnej części panelu:

Prognoza wyników
  1. Miesiące - system sam podpowiada miesiąc i rok (do 25. dnia bieżącego miesiąca - a więc daty deklaracji VAT - jest widoczny miesiąc poprzedni). Ale w każdej chwili możemy sobie zmienić miesiąc prognozy klikając w kalendarz.
  2. Prognoza - system na podstawie danych dostępnych w programie wylicza prognozę. Uwaga - jest to tylko prognoza, dokładne wyniki są dostępne w deklaracjach. Radzimy również skonsultować się z księgowym przy ustalaniu dokładnej kwoty podatków do zapłaty.