Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

Program jest darmowy do rozliczania swojego biura rachunkowego. Natomiast płatności dotyczące klientów Biura Rachunkowego są zależne od wybrania jednej z pośród dwóch dostępnych opcji:


  1. Biuro Rachunkowe opłaca pełną kwotę pakietu biura rachunkowego dla wybranej ilości prowadzonych firm, np. Pakiet Biura Rachunkowego PRO 3. Co oznacza, iż może w danej cenie prowadzić maksymalnie do 3. firm klientów.
  2. To klient zakłada konto w Taxomatic i opłaca indywidualnie swój wybrany pakiet (np. Lite, czyli KPiR). Następnie przesyła księgowemu (Biuro Rachunkowe) zaproszenie dotyczące dostępu do konta. Dzięki temu, księgowy będzie posiadać dostęp z określonymi uprawnieniami do konta klienta, i będzie mógł swobodnie prowadzić klientowi księgowość. Nie ponosząc kosztów związanych z opłacaniem abonamentu.

Więcej informacji: https://www.taxomatic.pl/dla-biur-rachunkowych#dopasuj-pakiet