Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Dane o odbiorcy i dostawcy.

W zależności od tego, czy dokument jest dokumentem wydającym czy przyjmującym towar, oraz od tego czy towar wydajemy lub przyjmujemy wewnątrz firmy dane te wyglądają inaczej.Dla dokumentu PZ mamy możliwość dodania dostawcy na zasadach ogólnych opisanych szczegółowo w ramach modułu Kontrahenci:

Dane o odbiorcy i dostawcy.

Dla dokumentu WZ dane dostawy będą automatycznie uzupełnione a będziemy wypełniać dane odbiorcy:

Dane o odbiorcy i dostawcy.