Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Dodaj własny wpis

umożliwia dodanie własnego wpisu do KPiR (przypominamy: zapis bezpośrednio do KPiR nie generuje zapisów do rejestrów VAT ani do rozrachunków). Zaleca się aby stosowały go osoby, zaznajomione z zasadami zapisu do KPiR.

Wybranie spowoduje pokazanie formatki:

Dodaj własny wpis

Opis pól we Wpisie do KPiR - numer pola jest jednocześnie numerem kolumny w KPiR:

 1. Nr kolejny - nadawany automatycznie przez system.
 2. Data zdarzenia gospodarczego - pole wymagane.
 3. Nr dowodu księgowego - numer dokumentu, pole wymagane.
 4. Kontrahent/osoba fizyczna nazwa - można wybrać z listy lub wpisać ręcznie - pole wymagane.
 5. Kontrahent Adres - uzupełnia się automatycznie przy dodaniu kontrahenta z listy lub musi być wpisany ręcznie - pole wymagane.
 6. Opis zdarzenia gospodarczego - pole wymagane.
 7. Wartość sprzedanych towarów i usług.
 8. Pozostałe przychody.
 9. Razem - pole wyliczane, nie do edycji.
 10. Zakup towarów handlowych i materiałów wg. cen zakupu.
 11. Koszty uboczne zakupu.
 12. Wydatki - Wynagrodzenia w gotówce i naturze.
 13. Wydatki - Pozostałe.
 14. Wydatki - Razem - pole wyliczane, nie do edycji.
 15. Inne - pole wartości.
 16. Koszty działalności badawczo rozwojowej, o których mowa w art. 26e ust. o podatku dochodowym.
 17. Opis kosztu (pole przeznaczone do opisu wartości z pkt. 16)  - pole tekstowe.
 18. Uwagi - pole tekstowe.