Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program

Tematy pomocy

Tak, program dostosowany jest dla stowarzyszeń i fundacji.

Na etapie zakładania konta można wybrać formę prawną prowadzonej działalności, jako "Stowarzyszenie" lub "Fundacja".

W późniejszym czasie zmiana będzie możliwa, ale w module Ustawienia > Dane firmy w polu "Forma prawna").