Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Pozycje tabeli

Pozycje tabeli

Funkcje pozycji

 1. Checkbox - pole to oznacza czy dana pozycja ma wpływ na wyliczenie wyniku i podatku czy nie, odznaczenie spowoduje zapisanie pozycji i nieuwzględnienie jej na wydrukach i wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy.
 2. Kliknięcie w wiersz przenosi nas do podglądu lub edycji zapisu. Zapisy mogą powstać w dwojaki sposób:
  1. automatycznie - zapis generowany jest w module przychody, wydatki, środki trwałe i z ustawień ZUS. Takie zapisy nie są możliwe do edycji.
Pozycje tabeli

  Zaznaczone pole jest linkiem do dokumentu sprzedaży z jakiego powstał zapis w KPiR i gdzie można go zmodyfikować.

 1. ręcznie - poprzez wybranie przycisku Dodaj własny wpis - wtedy taki dokument możemy dowolnie edytować.
Pozycje tabeli
 1. Na liście zapisów możemy bezpośrednio edytować niektóre pola, po prostu wpisując w nie dowolne wartości, pole to jest natychmiast zapisywane, są to pola

  1. z kolumny 6. opis zdarzenia gospodarczego,
  2. ole opisowe do kosztu działalności badawczo-rozwojowej,
  3. pole uwagi.