Dla właścicieli firm

Zakładanie konta

Tematy pomocy

Numeracje i indeksy

Opcja ta pozwala na księgowanie dekretów księgowych. Aby z niej skorzystać należy wejść w ustawienia programu, w zakładkę: ustawienia i indeksy i wybrać dział: numeracja dokumentów księgowych.

Opcja ta dotyczy tylko pełnej księgowości. Warto skonfigurować ją na samym początku korzystania z programu w sposób dokładny, aby uniknąć błędów w trakcie księgowania dokumentów.

W menu wybieramy rodzaj dokumentu, dla którego chcemy stworzyć numerację. Możemy stworzyć dowolną liczbę numeracji dla każdego typu oraz nazewnictwo odpowiadające naszym przyzwyczajeniom.