Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Definiowanie zakresu danych

 1. Numer konta - system umożliwia nam filtrowanie zapisów na wiele sposobów. Po naciśnięciu ikonki
  wyświetli się nam podpowiedź jakie reguły możemy użyć aby osiągnąć zamierzone filtrowanie kont. Aby podpowiedź zniknęła, należy ponownie kliknąć tę samą ikonkę.
Definiowanie zakresu danych
 1. Reguły wyświetlania zapisów i obrotów:
  1. Pojedyncze konto - możemy wyświetlić pojedyncze konto, pamiętajmy aby to było konto z analityką  - system wyświetli tylko konta, na których są zapisy, np. 401-01, 301 itp.
  2. Zakres kont (wildcard) - znak * określa wszystko, czyli, że wszystkie konta, które np. zaczynają się na ‘30’ - wpisujemy 30* - wyświetlą się konta 301, 302 … 309 - jeżeli będą na nich zapisy.
  3. Zakres kont - możemy wyświetlić konta z zakresu np. wybierając: 700:899, system wyświetli wszystkie konta z zespołów 7 i 8. Użycie znaku * zamiast cyfr powoduje, że wyświetlą się wszystkie konta “większe od” jeżeli użyjemy znak * po prawej stronie np. 300 : *, lub “mniejsze od” jeżeli użyjemy * po lewej stronie czyli np. * : 299
  4. Łączenie reguł - możemy łączyć reguły wymienione w poprzednich punktach za pomocą przecinka.
 2. Zakres dat - umożliwia nam ograniczenie zakresu pokazywanych zapisów w zadanym okresie czasowym. Jeżeli konto ma bardzo dużo zapisów, a interesują nas tylko zapisy z wybranego okresu. Jest on ograniczony do okresu obrachunkowego - jeżeli chcemy zobaczyć zapisy z innego okresu obrachunkowego, musimy zmienić okres obrachunkowy.
 3. Wygeneruj (lub naciśnięcie “Enter”) - uruchamia generowanie zestawienia.
 4. Wydruk xls, pdf, xlsx, csv - umożliwia zapisanie wygenerowanego raportu w wybranym formacie.