Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Pola w stopce

Pola w stopce

Pola

  1. Kwota zapłacona - można ją wypełnić ręcznie - pole to nie rozlicza faktury, a jedynie umożliwia wydrukowanie faktury z odpowiednimi informacjami.
  2. Do zapłaty - pole uzupełniane automatycznie w oparciu o kwotę wynikającą z faktury oraz wpisaną w Kwotę zapłaconą.
  3. Słownie - kwota do zapłaty zapisana słownie.
  4. Sposób płatności - słownik domyślnie wgrany przy zakładaniu konta. Można go edytować, usuwać zmieniać kolejność pozycji. Słownik posiada oznaczenie czy dana forma płatności posiada konto czy nie.
  5. Numer rachunku /nazwa banku - pola, które są zależne od ustawień Sposobu płatności. Jeżeli wymagane jest podania rachunku (co konfiguruje się w ustawieniach słownika), w polach pojawia się zdefiniowany wcześniej w Ustawieniach rachunek bankowy oznaczony jako domyślny (jego numer i nazwa). Jeżeli chcemy zmienić numer rachunku musimy skasować cały lub wykasować choć jeden znak z istniejącego rachunku i wtedy pojawi się lista rachunków. Analogicznie robimy z nazwą rachunku.
Pola w stopce
 1. Imię i nazwisko wystawcy - pole, które w zależności od ustawień w menu Ustawienia -> Ustawienia użytkownika, wypełniane jest danymi zalogowanego użytkownika, danymi podanymi w ustawieniach, a jeżeli w ustawieniach nie zaznaczono, to pole jest puste i można ręcznie je wypełnić. Pole to, jeżeli jest wypełnione, jest drukowane na fakturze.
 2. Imię i nazwisko odbiorcy - pole służy do wpisania danych odbiorcy - jeżeli jest wypełnione drukuje się na fakturze
 3. Uwagi - pole do wpisania dowolnego tekstu, który zostanie wydrukowany na fakturze pod wszystkimi danymi.
 4. Opis operacji gospodarczej - pole do wprowadzenia dowolnego opisu, który zostanie w KPiR wprowadzony jako opis operacji gospodarczej (jeżeli zostanie wprowadzony).

  Jeśli wszystkie obowiązkowe pola zostaną uzupełnione, wystarczy kliknąć Zapisz znajdujący się na samym dole ekranu.