Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

Wszystkie deklaracje roczne PIT/CIT (jak również VAT i pliki JPK) dostępne są w programie Taxomatic w module Moduły > Deklaracje i JPK. Jak wygenerować e-deklarację?

Aby wygenerować e-deklarację w programie Taxomatic, należy (po zalogowaniu się do programu) na ekranie głównym wybrać ikonę tzw. kafelka „Deklaracje i JPK” lub  bezpośrednio przejść do modułu (znajdującego się w menu górnym programu) Moduły > Deklaracje i JPK.

W module Deklaracje i JPK, należy wybrać zakładkę z rodzajem e-deklaracji, którą zamierzamy wygenerować w programie – zakładka: „PIT” lub „CIT” (lub VAT/JPK).

Po wybraniu odpowiedniej zakładki, system wyświetli nowy widok strony z listą wygenerowanych już wcześniej deklaracji w programie.


Generowanie zaliczek oraz e-deklaracji rocznych PIT i CIT

Przy generowaniu e-deklaracji rocznych, należy najpierw wygenerować zaliczki za poszczególne miesiące, poprzez przycisk „Wygeneruj zaliczkę”.

W następnej kolejności, aby wygenerować deklarację roczną PIT lub CIT, należy wybrać przycisk "Wygeneruj".

W ten sposób wszystkie kwoty z zaliczek miesięcznych zostaną zaczytane do deklaracji rocznej.


Uwaga! Aby do deklaracji rocznej CIT-8 zostały zaczytane dane z zaliczek, należy wprowadzić odpowiednie formuły schematów do deklaracji - w module Księgowość > CIT, poprzez przycisk "stwórz schemat".

W tym miejscu należy dodać konta, na których posiadamy zapisy, np. konto 403.

Dla przykładu: Dopisujemy do p.53 w schemacie konto "+{403.WN}".

Dzięki temu już przy generowaniu raportu CIT w danym module można będzie zauważyć zaczytane dane, które zostaną również ukazane w zaliczkach, a później deklaracji rocznej CIT-8.

Po zapisaniu deklaracji na liście wszystkich wygenerowanych dokumentów, wystarczy już tylko podpisać deklarację i wysłać bezpośrednio z programu Taxomatic do Urzędu Skarbowego.

W tym celu należy kliknąć na pozycję deklaracji na liście, aby otworzyć podgląd deklaracji. Następnie wybrać przycisk "Podpisz", i wybrać rodzaj podpisu, jaki zamierzamy użyć.


Uwaga! Deklaracja CIT-8 może być podpisywana tylko podpisem kwalifikowanym.

Inne metody podpisu nie są akceptowane i spowodują odrzucenie deklaracji, z widocznym komunikatem błędu "413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów".