Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Bilans

Zakładka służy do generowania i drukowania bilansu.

Bilans

Parametry

Parametry do wygenerowania Rachunku zysków i strat:

 1. Pamiętajmy, że możemy wygenerować Bilans tylko za bieżący okres obrachunkowy.
 2. Data - bilans możemy sporządzić na wybrany dzień z okresu obrachunkowego.
 3. Wygeneruj (lub kliknięcie “Enter”) - uruchamia generowanie zestawienia (aby raport się wygenerował musi być zaprojektowany).
 4. Projektuj raport - umożliwia zaprojektowanie raportu.

 

Projektowanie raportu

Po wybraniu Projektuj raport pojawia się ekran umożliwiający wprowadzenia danych:

Bilans

Wyjaśnienia:

 1. Po wybraniu Generuj pokazuje się formularz do uzupełnienia formuł.
 2. W każde pole można wpisać formułę, jednak niektóre z pól, jeśli nie zostaną uzupełnione, będą się na podglądzie sumowały. Dotyczy to wszystkich pól, które nie są najbardziej wysuniętymi w prawo.
 3. Formuła w polu musi się składać:
  1. z nawiasów klamrowych { },
  2. z konta, syntetyki lub całego konta np. 200, 200-1, 401-01 itd.,
  3. oznaczenia po kropce strony konta .MA, .WN - oznaczają one obroty WN i obroty MA.

Po zakończeniu wprowadzania:

 1. Wybierz koniecznie ZAPISZ!  
 2. Przejdź do generowania po wybraniu Generuj.

 

Wygenerowany raport

Po wprowadzeniu daty i wybraniu Generuj pojawia się podgląd wyliczeń oraz przycisk umożliwiający eksport danych do różnych formatów

Bilans

plików.Raport można wygenerować do pliku, do xls, dl xlsx, csv.