Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł KPiR służy do rejestracji zdarzeń gospodarczych w oparciu o KPiR.

Moduł KPiR jest dostępny tylko dla pakietu LITE.

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów