Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Rachunek zysków i strat

Aby wygenerować RZiS, należy w module Księgowość przejść do zakładki "RZiS".

Wskazana zakładka służy do generowania i drukowania Rachunku zysków i strat w ujęciu porównawczym lub kalkulacyjnym - dla jednostek mikro, małych, innych oraz pożytku publicznego.

W danej zakładce należy wybrać rok i dzień, na który ma zostać wygenerowany raport, a następnie wybrać przycisk "Wygeneruj".


Uwaga! Aby móc wygenerować RZiS, należy najpierw zaimportować formuły schematów finansowych poprzez przycisk "Importuj" wybierając firmę źródłową, jako "Standardowe Taxomatic".