Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Zakładki

Zakładki
  1. Lata obrachunkowe - zakładka umożliwiająca wybór roku obrachunkowego, który będzie wyświetlany.
  2. 2018 - wybrany rok obrachunkowy, którego zapisy KPiR są wyświetlane.