Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Pola podstawowe nagłówka

 1. Numer faktury - numer dokumentu powstały na podstawie wybranej serii numeracji oraz opcji w ustawieniach. Numeracja może być łamana przez miesiąc, miesiąc z daty sprzedaży lub daty wystawienia w zależności od zaznaczonej opcji w Ustawieniach Firmy -> Dokumenty przychodowe -> Generuj numer faktury wg daty.
 2. Rodzaj dokumentu - czyli rodzaj faktury - domyślnie jest podstawiona najczęściej używana faktura czyli Faktura VAT dla firmy, która w ustawieniach podała, że jest płatnikiem VAT, a dla takiej, która nie jest VAT-owcem ustawia się Faktura bez VAT. Opis pozostałych rodzajów dokumentów znajduje się powyżej.
 3. Korekta - zaznaczenie tego checkboxa umożliwia wystawienie faktury korygującej.
 4. Waluta - po wybraniu waluty inne niż “złoty” pojawią się dodatkowe pola. Pola te są uzupełniane automatycznie - w systemie zawsze są aktualne kursy średnie NBP wszystkich dostępnych na świecie walut.
Pola podstawowe nagłówka

Możemy ręcznie zmienić dzień waluty. Wybierając datę system sam przelicza kwoty wpisane na fakturze, według średniego kursu NBP. Pamiętaj, że przy zmianie daty sprzedaży, kurs walutowy także ulegnie automatycznie zmianie na średni kurs NBP z dnia poprzedniego - zgodnie z zasadami rachunkowości w takich kwotach faktura zostanie zaksięgowana na konta, do rejestrów VAT i do KPiR w zależności od wybranej formy prowadzenia księgowości. Jeśli potrzebujemy dodać inną, niestandardową walutę należy wejść w Ustawienia użytkownika, w zakładkę Słowniki. W części Waluty, należy kliknąć Pokaż ukryte i zaznaczyć odpowiednią walutę, a pojawi się ona na liście walut.

 1. Seria numeracji - pozwala na uporządkowanie faktur i stworzenie kilku osobnych numeracji faktur np. inną dla klientów krajowych bądź zagranicznych.
 2. Data wystawienia oraz data sprzedaży - wypełniane są przez system automatycznie. Można je jednak dowolnie zmieniać i edytować. Od daty sprzedaży zależy data obowiązku podatkowego VAT.
 3. Termin płatności:
  1. termin płatności jest automatycznie wyliczany na podstawie daty wystawienia i liczby dni w ustawieniach firmy,
  2. checkbox W dniach zaznaczony oznacza podanie terminu płatności w dniach,
  3. odznaczenie checkboxa W dniach spowoduje, że będziemy mogli podać konkretną datę płatności.
 4. Data obowiązku podatkowego - podatek dochodowy i VAT, na podstawie wprowadzonej daty sprzedaży uzupełnia datę obowiązku podatkowego VAT i podatku dochodowego. Dane te oznaczają datę wprowadzenia danej sprzedaży do KPiR lub do pełnych ksiąg. W przypadku podatku VAT data ta oznacza datę wprowadzenia do Rejestru VAT, deklaracji VAT. Jeżeli użytkownik lub księgowy uzna, że data ta ma być inna, system umożliwia ich zmianę ręcznie. Zalecamy w takim przypadku konsultację z księgowym.
 5. Księguj automatycznie - opcja dostępna w pakiecie MAX, przy prowadzeniu pełnych ksiąg rachunkowych i jest ona domyślnie zaznaczona. Jeżeli mamy zdefiniowane schematy księgowe, zapis dokumentu sprzedaży wygeneruje również automatyczne wygenerowanie dokumentu księgowego (dekretu).