Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

W module Faktury na liście dokumentów, należy kliknąć na wybraną fakturę, aby wyświetlić jej podgląd. 

W nowym oknie na samym dole widoczny będzie przycisk „Rozlicz”. W kolejnym oknie, należy dodać rozliczenie poprzez przycisk "Dodaj rozliczenie" lub poprzez powiązanie rozrachunków. Dzięki temu, faktura zmieni swój status na „zapłacona”.