Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

Tymczasowo zmianę statusu należy wprowadzić ręcznie. Tzn w modulePrzychodynależy odszukać fakturę, która została opłacona – na dole faktury (tuż obok ikony „Wydrukuj”) należy rozwinąć listę i wybrać „rozlicz”. Dzięki temu, faktura zmieni swój status na „zapłacona”.