Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Zakładka Pozycje dekretu

 1. Poprzez pozycje dokumentu możemy przechodzić klawiszem TAB.
 2. Nazwa - wprowadzamy opis dokumentu.
 3. Konto - możemy wpisać konto “ręcznie” lub jak rozpoczniemy wpisywanie początku konta, system podpowie nam pasujące konta do wpisanego ciągu znaków.
Zakładka Pozycje dekretu
 • jeśli wybierzemy np. konto 402 i naciśniemy “-” to pojawią się analityki:
Zakładka Pozycje dekretu
  aby wybrać odpowiednie konto klikamy “Enter” i wybrane konto pojawi się pozycji dokumentu.
 1. Wybierając konto rozrachunkowe, po kliknięciu “Enter” na koncie lub wybraniu go myszką, automatycznie pojawi się formatka uzupełnienia danych rozrachunkowych:
Zakładka Pozycje dekretu
  Dane kontrahenta są wypełnione danymi z dokumentu - możemy je ręcznie poprawić i zaktualizować. Po wypełnieniu danych rozrachunkowych z boku linii dekretu pojawia się przycisk Opcje, który umożliwia poprawienie wprowadzonego rozrachunku.
 1. Wprowadzenie kwoty WN lub kwoty MA - system umożliwia wprowadzenie albo kwoty WN albo kwoty MA - nie można wpisać obu kwot. Jeżeli chcemy wpisać kwoty po różnych stronach konta musimy dodać kolejną pozycję dekretu.
 2. Waluta - system umożliwia wprowadzenie kwot w walucie - opcja ta zostanie opisana szczegółowo poniżej.
 3. Przechodząc tabulatorem lub myszką możemy dodać kolejną pozycję poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj pozycję poniżej lini dekretu.
Zakładka Pozycje dekretu
  Kolejna pozycja jest uzupełniona danymi z pozycji będącej powyżej. Uzupełniane są dane pól Nazwa, Kwota.
  • - Pole Kwota jest uzupełniane wartością brakującą do wyrównania stron dekretu po przeciwnej stronie konta.
 1. Z prawej strony linii dekretu pojawił się czerwony przycisk umożliwiający skasowanie linii dekretu.
 2. Na dole jest podsumowanie i program pilnuje aby suma Kwot WN i Kwot MA była zgodna. Nie możemy przejść dalej dopóki strony dekretu nie będą równe.