Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Operacje na grupie dokumentów

Wybranie grupy odbywa się przez zaznaczenie na kilku wierszy za pomocą checkboxów z lewej strony:

Operacje na grupie dokumentów

Po zaznaczeniu jednej, kilku lub wszystkich pozycji, u góry listy pojawiają się dodatkowe opcje:

Operacje na grupie dokumentów
  • Usuń zaznaczone - usuwa wszystkie zaznaczone pozycje.
  • Drukuj zaznaczone - drukuje zaznaczone pozycje.