Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Podsumowanie początkowe i końcowe

Podsumowanie jest pokazane na początku i na końcu zestawienia, tak aby było łatwiej z niego korzystać. Wartości na jednym i drugim podsumowaniu są identyczne.

Podsumowanie początkowe i końcowe

Podsumowanie zawiera:

  1. Przeniesienie danych z poprzedniego okresu (miesiąca kwartału).
  2. Sumę zapisów w kolumnach w danym okresie (ustawionym w filtrze).
  3. Razem od początku roku - zsumowaną wartość od początku roku w danej kolumnie.