Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Ustal remanent

Ustal remanent

Wybierz Ustal remanent:

Wprowadzamy wartości remanentu:

  1. Początkowego, zostanie on dodany na początku KPiR w kolumnie 15 z datą 1.1. bieżącego roku obrachunkowego. Uwaga: pole nie może być puste, jeżeli nie robiliśmy remanentu lub miał on wartość 0, wprowadzamy 0.
  2. Końcowego, na koniec roku - wpis zostanie dodany z datą 31.12. bieżącego roku obrachunkowego w kolumnie 15. UWAGA! w polu Końcowy, jeżeli nie wprowadzamy remanentu albo jest on 0, musi być wartość 0.