Dla właścicieli firm

Lista rozrachunków

Tematy pomocy

Rozrachunki

Moduł rozrachunki służy do parowania zapłat z fakturami. System obsługuje parowanie rozrachunków z różnymi walutami, naliczanie różnic kursowych oraz umożliwia wystawianie kompensat.

Lista rozrachunków

Lista rozrachunków

Nagłówek

  1. Filtr Kontrahent - wyszukuje dokumenty danego kontrahenta.
  2. Wydruk XLS - możliwość eksportu listy rozrachunków w formacie xls, xlsx, pdf i csv.
Lista rozrachunków
  1. Filtr Status - wyszukuje dokumenty o danym statusieFiltr

Lista rozrachunków
 1. Filtr Waluty - wyszukuje dokumenty w danej walucie.
 2. Typ - wyszukuje dokumenty danego typu.

 

Nagłówek listy rozrachunków

Lista rozrachunków

Pola listy:

 1. S - status - tak jak powyżej:
  1. N - nierozliczone,
  2. CR- częściowo rozliczone,
  3. R - rozliczone.
 2. Nr dokumentu.
 3. Kontrahent.
 4. Data wystawienia.
 5. Termin zapłaty.
 6. O - opóźnienie, liczba dni przeterminowania.
 7. Typ - zapłata należności, należność, zobowiązania, zapłata zobowiązania.
 8. Kwota pierwotna - kwota z dokumentu.
 9. Do rozliczenia - kwota pozostała do rozliczenia po częściowym lub całkowitym rozliczeniu.