Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Opcje

Przycisk Opcje pozwala na dokonanie operacji na wskazanym dokumencie:

Opcje
  1. Edytuj - możemy edytować wszystkie dane w dokumencie.
  2. Usuń - możemy usunąć wskazany dokument. UWAGA! Dane zostaną utracone bezpowrotnie.
  3. Księguj - jeżeli dokument nie został automatycznie zaksięgowany to na liście pojawi się możliwość jego zaksięgowania (ta opcja nie jest widoczna jeżeli dokument został zaksięgowany). Opcja jest dostępna tylko w pakiecie MAX przy prowadzeniu pełnej księgowości.  
  4. Kopiuj do nowego - jest to niezwykle przydatna opcja, pozwalająca zaoszczędzić czas przy wystawianiu powtarzalnych dokumentów. Pozwala kopiować dane z poprzedniej faktury, wstawiając datę z bieżącego dnia. Jeśli wszystkie dane się zgadzają, wystarczy kliknąć przycisk Zapisz. Dane zawarte w fakturze, można oczywiście dowolnie edytować,
  5. Wydrukuj - opcja dostępna tylko dla typu dokumentu Dowód wewnętrzny - pozwala wydrukować dodany dowód wewnętrzny.

Uwaga! Jeśli na liście dokumentów na przycisku Opcje nie pojawia się "Księguj" oznacza to, że dokument został już zaksięgowany.