Dla właścicieli firm

Dla kogo przeznaczony jest program?

Tematy pomocy

Aby wysłać plik JPK, należy przejść do modułu Deklaracje i JPK, następnie do zakładki JPK.


We wskazanej zakładce widoczna jest lista wygenerowanych i wysłanych plików JPK, z możliwością wygenerowania nowej - poprzez przycisk "Wygeneruj".


Po wygenerowaniu pliku JPK, w poglądzie pliku będzie możliwość podpisania i wysłania do Urzędu Skarbowego - przycisk "Podpisz".

Uwaga! Nad listą wygenerowanych plików JPK znajduje się szczegółowa instrukcja dotycząca przesyłania i podpisywania deklaracji i plików JPK. Obok przycisku "Wygeneruj" należy kliknąć "Instrukcja obsługi modułu e-deklaracje".