Dla właścicieli firm

KPiR - Książka Przychodów i Rozchodów

Tematy pomocy

Ustawienia początkowe i zasady działania

Zasady działania

  1. Zapisy w KPiR podzielone są na lata obrachunkowe - lata obrachunkowe dodają się automatycznie w momencie dodania zapisów do danego okresu.
  2. Zapisy do KPiR są generowane automatycznie z dokumentów rejestrowanych w modułach: przychody, wydatki, środki trwałe.
  3. Można wprowadzać dokumenty do KPiR ręcznie z poziomu KPiR (Dodaj własny wpis).
  4. Wprowadzanie dokumentów przez moduły Przychody i Wydatki powoduje jednoczesny zapis danych do Rejestrów VAT (jeżeli zaznaczymy VAT w Ustawieniach) oraz do Rozrachunków (zapis ręczny do KPiR nie generuje zapisów do Rozrachunków i VAT).

Ustawienia

Zanim rozpoczniemy prace w module KPiR powinniśmy we właściwy sposób ustawić wszystkie parametry, które mają wpływ na sposób rejestracji zdarzeń w KPiR.

Najważniejsze z nich to:

Ustawienia początkowe i zasady działania
  1. Data rozpoczęcia pracy w systemie.
  2. Wybór urzędu skarbowego.
  3. Forma opodatkowania PIT.
  4. Okres rozliczeniowy PIT.
  5. Płatnik VAT.
  6. Okres rozliczeniowy VAT (dotyczy płatników VAT).

UWAGA - nie zapomnijmy na koniec wybrać Zapisz!

Szczegółowy opis ustawień w rozdziale Ustawienia.