Dla właścicieli firm

Widok główny

Tematy pomocy

Podstawowe informacje

Panele Podstawowe informacje

W dolnej części ekranu poniżej menu kafelkowego znajdują się Panele - są dostępne w zależności od uprawnień. W systemie jest kilka wersji paneli, które można dodawać i usuwać z ekranu.

Poprzez najechanie kursorem na prawy górny róg panelu pojawi się ikona do usunięcia panelu i przesunięcia panelu na inne miejsce

Panele Podstawowe informacje

Usunięte i nowe panele można dodawać poprzez kliknięcie na “+” w każdej kolumnie pod panelami.

Panele Podstawowe informacje

Po naciśnięciu “+” pojawia się lista dostępnych paneli.

Panele Podstawowe informacje

Po kliknięciu w wybrany panel przenosi się on na ekran główny.

Do wyboru są następujące panele:

  1. Ostatnio wystawione faktury - pokazuje listę ostatnio wystawionych faktur sprzedażowych.
  2. Ostatnio dodane wydatki - pokazuje listę ostatnio dodanych wydatków.
  3. Najnowsze analizy - pokazuje uproszczone wyniki wszystkich firm podpiętych pod dany login.   
  4. Na skróty - najważniejsze skróty do modułów systemu, dzięki którym w szybki sposób dostaniemy się do określonych funkcji systemu.
  5. Skanuj faktury - okienko do “wrzucania” skanów do rozpoznania (OCR) bez wchodzenia w moduł skanowania.
  6. Statystyka pracowników - moduł dostępny tylko dla biur rachunkowych.
  7. Statystyka dokumentów - moduł dostępny tylko dla biur rachunkowych.