Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Pozycje raportu

Lista pozycji w raporcie przy edycji

Kasa Pozycje raportu
 1. Z poziomu pozycji raportu - możemy:
 • dodać nowy dokument (KP- kasa przyjmie, KW- Kasa wyda),
 • z prawej strony nacisnąć przycisk - Opcje.
  1. edytuj pozycje raportu kasowego,
  2. usuń pozycję raportu.

dodawanie KP lub KW

Po naciśnięciu Dodaj dokument pojawi się formatka:

Kasa Pozycje raportu
  1. W pierwszym polu wybieramy dokument:
   1. dowód wpłaty (KP),
   2. dowód wypłaty (KW).
  2. Następnie wybieramy serię numeracji wybranego dowodu, którą zdefiniowaliśmy na wstępie. Jeżeli chcemy nadać numer dokumentu ręcznie możemy tu zmienić serię numeracji na Numer wpisany ręcznie i wtedy pole Numer będzie gotowe do edycji.
  3. Numer zostanie nadany automatycznie na podstawie daty dokumentu, rodzaju dowodu i serii numeracji. Numer ten można ręcznie modyfikować klikając Zmień.
  4. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu (automatycznie “podpowiada się” data bieżąca).
  5. Kategoria - domyślnie są zdefiniowane cztery kategorie, ale można dopisywać kolejne. Jedna jest szczególna i nie można jej zmienić - kategoria Inne jako jedyna powoduje wywołanie pola Konto przeciwstawne, gdzie możemy z planu kont wybrać dowolne konto, na które chcemy zaksięgować pozycję wyciągu.:

   W kolejnej części dokumentu kasowego mamy pola

Kasa Pozycje raportu

   W zależności od wyboru okienko danych zmienia się odpowiednio

   1. Kontrahent - możemy wtedy wpisywać, wyszukiwać, dodawać  dane kontrahenta na ogólnych zasadach.
   2. Pracownik - możemy przeszukiwać kartotekę pracowników.
   3. Brak kontrahenta  - zapis nie będzie przypisany do żadnego kontrahenta i pracownika.

W kolejnej sekcji dodajemy dane pozycji dokumentu.

Kasa Pozycje raportu

Usuwanie pozycji - po dodaniu drugiej pozycji przy każdej z nich pojawi się przycisk do usunięcia pozycji.

Kasa Pozycje raportu

Stopka dokumentu kasowego.

Kasa Pozycje raportu

Na końcu dokumentu możemy uzupełnić dane wystawiającego, sprawdzającego oraz zatwierdzającego - te dane następnie wydrukują się na dokumentach KP i KW.

Na końcu mamy do wyboru Dodaj albo Anuluj.