Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Pola nagłówka dokumentu

Pola nagłówka dokumentu
 1. Numer faktury: numer nadawany zgodnie z ustawieniami w sekcji ustawienia/numeracja i indeksy. Dostępne są różne opcje: może być jedna numeracja na wszystkie rodzaje dokumentów, a może być osobna dla każdego (więcej w rozdziale opisującym ustawienia). Numer ten może służyć jako numer ewidencyjny i pomagający zarządzać dokumentami w systemie, nie jest to numer oryginalny dokumentu zakupu. Poprzez naciśnięcie Zmień przy numerze dokumentu możemy dokonać modyfikacji numeru dokumentu.
Pola nagłówka dokumentu

  Możemy wprowadzić ręcznie żądaną wartość w pole Kolejny numer w miesiącu albo wybrać przycisk Pierwszy wolny - wówczas system nada najwyższy numer w danej serii numeracji. Przyciskiem Aktualizuj zapisujemy wprowadzone zmiany.   \

 1. Rodzaj dokumentu - omówiony na wstępie powyżej.
 2. Korekta (checkbox) - umożliwia zaznaczenie, że dany dokument zakupu jest korektą.
 3. Waluta - można wybrać walutę w jakiej jest rejestrowany dokument, dostępne są wszystkie waluty świata. Na liście pokazują się jednak tylko te najczęściej wybierane. Aby wybrać interesujące nas waluty trzeba udać się do Ustawienia -> Słowniki i na liście słowników zaznaczyć Pokaż ukryte - pojawią się wszystkie dostępne w systemie waluty. Zaznaczamy tę, która nas interesuje i od tej pory ta waluta będzie się pokazywała we wszystkich miejscach gdzie dostępne są operacje walutowe.
 4. Kurs na dzień - pole daty kursu i wartości kursu oraz tabeli NBP, z której kurs jest zaciągnięty, pojawia się jeżeli wybierzemy walutę inną od złotego polskieg
Pola nagłówka dokumentu
 1. Seria numeracji - możemy mieć kilka serii dla każdego dokumentu lub jedną dla wszystkich (domyślnie wybierana jest pierwsza na liście dla danego typu dokumentu).
 2. Numer dokumentu źródłowego - bardzo ważne pole, wprowadzamy tutaj oryginalny numer dokumentu. System kontroluje czy dany numer już był wpisany dla danego kontrahenta, dzięki czemu eliminuje możliwość wprowadzenia tej samej faktury dwukrotnie.
 3. Rejestr zakupów VAT - automatycznie wybierany dla określonego typu dokumentu.
 4. Rejestr sprzedaży VAT - automatycznie wybierany dla określonego typu dokumentu.
 5. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Po wprowadzeniu daty wystawienia, data operacji gospodarczej, data wpływu dokumentu  - ustawiają się na taką samą wartość. Dzieje się tak tylko za pierwszym razem - przy edycji pól daty dane nie są kopiowane.
 6. Data operacji gospodarczej - data sprzedaży, data wykonania usługi, lub dostawy towaru z dokumentu źródłowego.
 7. Data wpływu dokumentu - data, kiedy wpłynął do nas dokument.
 8. Termin płatności - data bardzo ważna z punktu widzenia prawidłowości prowadzenia rozrachunków. Umożliwia oznaczenie dokumentu przez system czy jest przeterminowany i pozwala ustalić ilość dni przeterminowania.
 9. Data obowiązku podatkowego (pod. dochodowy) - pole jest ustawiane automatycznie od w/w dat w zależności od tego czy posiadamy pakiet MAX czy pakiet LITE. Datę zawsze można edytować.
 10. Data obowiązku podatkowego (VAT) - pole jest ustawiane automatycznie od w/w dat w zależności od tego przy posiadamy pakiet MAX czy pakiet LITE. Datę zawsze można edytować.
 11. Księguj automatycznie (checkbox) - jest widoczny tylko przy pełnej księgowości i umożliwia wystawienie dokumentu bez zaksięgowania do ksiąg rachunkowych. Aby dokument zaksięgować można wejść w Podgląd dokumentu lub w Opcje na liście i wybrać Opcję księguj, która jeżeli dokument nie jest zaksięgowany pojawi się automatycznie.