Dla właścicieli firm

Widok główny

Tematy pomocy

Przełączenie firmy

Jak przełączyć się na inną firmę?

Na jednym koncie (adresie e-mail) w Taxomatic można obsługiwać kilka firm. Księgowy na jednym loginie może prowadzić księgowość kilku przedsiębiorstw, a właściciel firmy sprawdzać dane finansowe wszystkich swoich spółek.

Informacja o tym na koncie, której z firm/spółek jesteśmy zalogowani znajduje się w prawym górnym rogu:

Przełączenie firmy

Aby przejść do innej firmy można (sposób nr 1) kliknąć nazwę firmy lub w różową strzałkę:

Przełączenie firmy

Pojawia się lista wszystkich firm, które mamy na swoim koncie. Zaznaczamy firmę, na którą chcemy się przelogować i klikamy Zaloguj się.

Przełączenie firmy

W tym miejscu możemy też ustawić, na którą firmę z listy mamy się logować domyślnie. Mając ustawioną odpowiednią firmę i zaznaczając Ustaw jako domyślną spowodujemy iż od następnego logowania system będzie automatycznie logował się na wybraną domyślnie firmę.

Przełączenie firmy

Z tego poziomu możemy również dodać nową firmę do konta. Klikamy Dodaj nową firmę, a następnie postępujemy zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.


Sposób nr 2 przejścia na inną firmę: klikamy w strzałkę przy adresie e-mail i z rozwijanego menu wybieramy Przełącz firmę. Następnie zaznaczamy wybraną firmę tak jak w sposobie nr 1.

Przełączenie firmy