Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Projektowanie raportu

Po wybraniu Projektuj raport otrzymujemy ekran umożliwiający wprowadzenia danych:

Projektowanie raportu

Wyjaśnienia:

 1. Po wybraniu Generuj pokazuje się formularz do uzupełnienia formuł.
 2. W każde pole można wpisać formułę, jednak niektóre z pól, jeśli nie będą uzupełnione, będą się na podglądzie sumowały. Dotyczy to wierszy oznaczonych dużymi literami - A, B.
 3. Formuła w polu musi się składać:
  1. nawiasów klamrowych { },
  2. z konta, syntetyki lub całego konta, np. 200, 200-1, 401-01 itd.,
  3. oznaczenia po kropce strony konta .MA, .WN (oznaczają obroty WN i obroty MA).

Po zakończeniu wprowadzania:

 1. Wybierz koniecznie ZAPISZ!  
 2. Przejdź do generowania po wybraniu Generuj.