Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Pozycje dokumentu wydatku

Pozycje dokumentu wydatku

Pola

 1. Typ: słownik typów wydatków.
  1. w KPiR (pakiet LITE) słownik ten jest wprowadzony na stałe i nie ma możliwości jego edycji i poprawiania. Każda pozycja ze słownika jest przyporządkowana odpowiedniej pozycji w KPiR dzięki czemu wszystkie pozycje dokumentu trafią do odpowiednich rubryk KPiR,
  2. w pełnej księgowości, słownik jest domyślnie skonfigurowany ale jest możliwość jego edycji, dodawania usuwania pozycji (Ustawienia -> Słownik). Zwyczajowo słownik ten odpowiada kontom zespołu 4 zawierającym wszystkie typy kosztów wg rodzaju. Na podstawie tego słownika można wskazywać zapisy na konta w schematach księgowych.
 2. Indeks - jest to numer towaru, produktu lub usługi z katalogu kontrahentów. Obok pola jest piktogram “lupa”, który pozwala wyszukiwać dane. Poprzez rozpoczęcie pisania, system będzie wyświetlał rekordy kartoteki towarów i usług znalezione w polu Indeks.
 3. Nazwa - to nazwa produktu, usługi lub towaru z katalogu towarów - tutaj analogicznie jak w polu indeks można rozpocząć pisanie i zostaną znalezione rekordy kartoteki kontrahentów. Po wybraniu “lupy” wyświetli się nam cały dostępny katalog Towarów i usług.
Pozycje dokumentu wydatku

  Możemy tu wybrać dowolny towar, produkt lub usługę i przenieść jego dane do pozycji faktury. Dane te możemy również wprowadzić ręcznie.

 1. J.m. - jednostka miary. Słownik jest domyślnie wgrany przy zakładaniu konta ale w Ustawieniach -> Słowniki istnieje możliwość jego modyfikacji, dodania nowej jednostki lub zmiany kolejności wyświetlania.
 2. Ilość - tu podajemy oczywiście ilość.
 3. Cena netto/ cena brutto - w nagłówku mamy przełącznik pomiędzy Cena netto, a Cena brutto, wystarczy kliknąć w nazwę, aby wybrać właściwe pole.
Pozycje dokumentu wydatku Pozycje dokumentu wydatku

  W systemie Taxomoatic można więc wyliczać cenę podając wartość jednostkową netto lub brutto. UWAGA: zmieniając tą wartość zmieniamy również sposób wyliczania VAT (VAT jest liczony wg metody “od brutto” lub “od netto””. Przy rejestracji faktury zakupu często się zdarza, że nie zgadza się wyliczenie VAT albo kwota brutto, często jest to spowodowane tym, że sprzedawca liczy VAT “od brutto”. Dzięki przełącznikowi brutto/netto możemy nie korygować ręcznie danych.

  System sam przelicza w odpowiedni sposób wszystkie wartości w kolejnych polach danej pozycji. Ustawienie to obowiązuje dla wszystkich pozycji na dokumencie.

 1. Wartość netto - jest to pole wyliczane przez system na podstawie pola cena (netto lub brutto) oraz ilości.
 2. Wartość netto - to pole wyliczane przez system, jako iloczyn ilości i ceny netto po rabacie. Jeżeli mamy ustawione wyliczanie cen od wartości netto, to możemy w tym polu wpisać wartość netto, a system przeliczy wartości ceny jednostkowej. Jeżeli mamy jednak ustawione liczenie od wartości brutto to system nie będzie przeliczał pozostałych pól.
 3. Stawka VAT - pole uzupełniane automatycznie na podstawie wybranego towaru z kartoteki (możemy ustawić je ręcznie). Słownik stawek jest dostępny w Ustawieniach gdzie można zmienić kolejność wyświetlania pozycji w słowniku jak również ukryć lub pokazać stawki VAT. Na podstawie tego pola przeliczane są wartości brutto i netto.
 4. Wartość brutto - wartość powstała po przeliczeniu wartości netto przez VAT lub poprzez iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości.
 5. Rodzaj nabycia - zgodnie z przepisami o VAT, musimy podzielić towary nie tylko według typu faktury ale również rodzaju nabycia. W związku z tym na pozycjach możemy wybrać odpowiedni rodzaj nabycia:
  1. Nabycie pozostałych towarów i usług (domyślnie ustawione),
  2. Nabycie zaliczane do środków trwałych.
 6. Odliczenie VAT - ustawodawca przewidział, że nie wszystkie zakupy uprawniają do 100% odliczenia VAT, np. użytkując samochód osobowy w firmie powinniśmy odliczać tylko 50% VAT. W tym miejscu możemy ustawić:
  1. 100% odliczenia VAT,
  2. 50% odliczenia VAT,
  3. bez odliczenia.