Dla właścicieli firm

Dodawanie kontrahenta

Tematy pomocy

Operacje na grupie kontrahentów

W module Kontrahenci, aby wykonać operację na grupie klientów, należy zaznaczyć wybranych kontrahentów (jednego, kilku wybranych lub wszystkich) na liście.

Następnie wybrać na samej górze jeden z widocznych przycisków służących do wykonania czynności, m.in.: Usuń, Sprawdź kontrahenta, VAT, Weryfikuj na białej liście i VIES. 

Pierwszy przycisk opcji,  spowoduje usunięcie zaznaczonych kontrahentów, drugi sprawdzenie wypłacalności kontrahenta (tzw. Raport+), zaś trzeci sprawdzenie kontrahenta pod kątem czynny/nieczynny płatnik VAT. Dwa pozostałe dotyczą weryfikacji kontrahentów na białej liście i w systemie VIES.