Dla właścicieli firm

Księgowość

Tematy pomocy

Salda i obroty

Salda i obroty - zakładka, w której możemy wyszukać zakres potrzebnych sald i obrotów kont. W tej opcji system podsumowuje zapisy wyliczając obroty i salda na kontach.

Salda i obroty