Dla właścicieli firm

Lista rozrachunków

Tematy pomocy

Parowanie rozrachunków

Rozrachunki w złotych polskich

Aby dokonać parowania rozrachunku należy wejść w dowolną fakturę lub płatność, która nie jest rozliczona lub jest częściowo rozliczona. Zobaczymy następujące pole:

Rozrachunki w złotych polskich

U góry znajdują się dane dotyczące rozliczanej faktury lub wpłaty. Na dole wyświetlane są pasujące do danej należności płatności. Jeśli zaznaczymy po lewej stronie (checkbox), którą wpłatę chcemy rozliczyć, po prawej stronie pojawi się pole do edycji i możemy podać dowolną wartość do rozliczenia na przykład:  

Rozrachunki w złotych polskich

Rozliczyliśmy z pierwszej wpłaty 100 zł, a z drugiej 50 zł. Po zapisaniu na liście rozrachunków mamy następujący obraz:

Rozrachunki w złotych polskich