Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Pozycje raporty bankowego

Bank Pozycje raporty bankowego
  1. Pozycje dodaje się poprzez naciśnięcie Dodaj pozycję.
  2. Pokazuje się formatka taka jak powyżej. W edycji i dodawaniu może być tylko jedna formatka jednocześnie. Przechodząc do kolejnej pozycji, obecnie edytowane formatka znika.
  3. Data operacji, data księgowania - daty z wyciągu bankowego.
  4. Obciążenie - kwota, którą wprowadzamy jeżeli coś zeszło z rachunku.
  5. Uznanie - kwota, którą wprowadzamy jeżeli coś wpłynęło na rachunek.
  6. Kategoria - słownik, wstępnie zdefiniowany ale można go zmieniać w ustawieniach. Pozycja  domyślna słownika Kategoria, jako jedyna pokazuje pole konto przeciwstawne i umożliwia podanie dowolnego konta z planu kont.
  7. Opis - pole tekstowe, obligatoryjne, gdzie wprowadzamy opis operacji gospodarczej.
  8. Kontrahent - kliknięcie umożliwia dodanie kontrahenta i jednocześnie podczas zapisu stworzy się rozrachunek. Jeżeli wprowadzamy dane do wyciągów z pliku, to system podczas zapisywania danych kontrahenta zapamiętuje numer rachunku bankowego i przy kolejnym wczytaniu wyciągu z pliku automatycznie zostanie podstawiony kontrahent skojarzony z danym kontem bankowym.
  9. Pracownik - podstawiane są dane pracownika z katalogu pracowników.
  10. Brak kontrahenta wymazuje poprzednie ustawienia i zapis nie będzie wchodził na rozrachunki.