Dla właścicieli firm

Wystawianie faktury

Tematy pomocy

Wystawianie faktury

Aby wystawić fakturę, należy zalogować się w programie i wybrać moduł Faktury. Następnie wybrać przycisk Wystaw fakturę.

Uwaga: Jeżeli nie zostały uzupełnione dane o firmie (np. numer rachunku bankowego, data rozpoczęcia działalności), program wyświetli okno do uzupełnienia brakujących danych. Wskazane dane można w każdym momencie zmodyfikować w module Ustawienia > Dane firmy. Po uzupełnieniu danych, należy potwierdzić czynność i przejść dalej.

W kolejnym kroku zostanie wyświetlone nowe okno, w którym należy wybrać rodzaj dokumentu, jaki ma zostać wystawiony, np. faktura.

Większość pól jest uzupełniona automatycznie. Przede wszystkim należy upewnić się, iż uzupełnione są wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Przede wszystkim należy wprowadzić nabywcę - możemy to zrobić na dwa sposoby:

  • ręcznie: wpisując nazwę firmę,
  • wpisując numer NIP i wybrać "Pobierz z GUS" lub wybrać kontrahenta z listy już zapisanych w kartotece.


Po uzupełnieniu pozycji klikamy Zapisz