Dla właścicieli firm

Kasa Niezbędne ustawienia

Tematy pomocy

Niezbędne ustawienia

  1. Dodanie wszystkich posiadanych numerów rachunków. Przy konfiguracji systemu, jest wymagane aby użytkownik podał konto firmy. Żeby poprawić, dodać kolejne, usunąć konto musimy wejść w Ustawienia -> Dane firmy -> Sekcja rachunki bankowe.
Bank niezbędne ustawienia

    Po dokonaniu zmian wybierz Zapisz.

    Dodaj rachunek uruchamia formatkę:
Bank niezbędne ustawienia

    Dodajemy numer rachunku a nazwę banku system sam podpowie na podstawie wprowadzonych danych. Wybieramy walutę (wybór innej niż złoty polski spowoduje, że w raporcie bankowym będą wyliczane różnice kursowe).

  1. Seria numeracji - ustalmy jak ma być numerowany wyciąg bankowy. Sugerujemy aby dla każdego banku była to osobna numeracja.
  2. Schematy księgowe - możemy też ustalić schematy dekretacji wyciągów bankowych. Ustawienia -> Schematy księgowe -> Wyciągi bankowe. Szczegółowe omówienie tworzenia schematów księgowych przedstawiono w rozdziale o Ustawieniach.
  3. Kategorie bankowe - są słownikiem edytowalnym w Ustawienia -> Słowniki (oprócz jednej Kategoria - która umożliwia wprowadzenie dowolnego konta księgowego).