Dla właścicieli firm

Dodawanie magazynów

Tematy pomocy

Stany magazynowe

Lista stanów magazynowych

Zakładka Stany magazynowe - umożliwia przeglądanie stanów magazynowcyh oraz podgląd ruchów na magazynie.

Stany magazynowe
 1. Filtrowanie listy
  1. Wybór magazynu - klikając w odpowiedni checkbox możemy pokazywać stany magazynowe z różnych magazynów.
  2. Na dzień - stan magazynów na dzień - pokazuje nam stan magazynu na wybrany dzień, w tym ujęciu wszystkie ruchy magazynowe po tym dniu nie będą uwzględniane.
  3. Checkbox pokaż stany zerowe - umożliwia pokazanie na liście towarów i produktów również te, których aktualnie nie ma na magazynie.
  4. Pole tekstowe - ogólna wyszukiwarka - umożliwia wyszukanie dowolnego towaru na liście.
 2. Sortowanie - odbywa się na zasadach ogólnych jak we wszystkich innych listach.

Podgląd jednego z towarów

Kliknięcie na liście towarów przenosi nas do podglądu produktu i wszystkich ruchów magazynowych z nim związanych.

Stany magazynowe
 1. Nagłówek zawiera
  1. Nazwę towaru lub produktu
  2. Typ
  3. Indeks
  4. Jednostkę miary
  5. Cenę netto
  6. Stawkę VAT
  7. Cenę brutto
 2. Filtry zestawienia operacji na danym towarze/produkcie:
  1. aby wyświetlić ruchy magazynowe musimy zaznaczyć z jakiego magazynu informacje nas interesują,
  2. możemy również wpisać na jaki dzień interesują nas operacje.
 3. Lista - zawiera pola podobne do listy dokumentów:
  1. Data operacji
  2. Magazyn
  3. Nr dokumentu magazynowego
  4. Ilość towarów/produktów w danej operacji
  5. Cenę jednostkową
 4. Podsumowanie pokazuje sumę, a więc stan produktu lub towaru na dany dzień według zadanych parametrów.