Dla właścicieli firm

Dodawanie kontrahenta

Tematy pomocy

Lista kontrahentów

Z poziomu listy kontrahentów możemy wykonać kilka dodatkowych czynności

Lista kontrahentów
 1. Dodaj kontrahenta - funkcja dodawania nowego kontrahenta.
 2. Filtr wyszukiwania po dowolnej wartości tekstowej - wpisanie kilku znaków rozpoczyna przeszukiwanie i wyświetlanie na liście tylko tych danych, które spełniają wpisany warunek.
 3. Wydruk do xls - umożliwia zapis listy do pliku xls, xlsx, pdf i csv.
Lista kontrahentów
 1. Sortowanie - małe trójkąciki przy nazwie kolumny umożliwiają sortowanie od najmniejszej do największej i od największej do najmniejszej. Wystarczy kliknąć w nagłówek kolumny.
Lista kontrahentów
 1. Opcje (analogicznie jak na podglądzie danych kontrahenta)
  1. Edycja kontrahenta
  2. Usunięcie kontrahenta
  3. Wystawienie faktury z uzupełnionymi danymi wybranego kontrahenta
  4. Kopiuj do nowego - utworzenie danych nowego kontrahenta poprzez skopiowanie obecnych
Lista kontrahentów