Dla właścicieli firm

Rejestrowanie wydatków

Tematy pomocy

Podgląd wydatku

Kliknięcie w dowolne miejsce wiersza powoduje wejście w podgląd wydatku. Podgląd wydatku jest formatką dokładnie taką samą, jaką widzimy przy edycji. Różnica polega tylko na tym, że zamiast przycisku Zapisz mamy powtórzone opcje z listy dokumentów.

Podgląd wydatku